Školní weblog

 • MENU

 • Reklamy

Antika – První hodina – 02.10.08

Posted by pitvok on Říjen 5, 2008

Obsah první hodiny:
Seznámení s průběhem semináře, požadavky k atestaci, uvedení do problematiky interpretace

Literatura:
Platón, Faidros
U. Eco, Autor a jeho interpreti (v: U. Eco, Mysl a smysl)
M. Frank, Co je to neostrukturalismus?
G. Figal, Hermeneutická svoboda

____________________________________________________________________

Otázky:

• Proč se máme zabývat antickou filozofií?
• Jaký postoj ke světu se zrodil v řecké filozofii?
• Interpretace jako umění výkladu a porozumění a jako životní aktivita
• V čem spočívá podle dialogu Faidros problém písma?
• Co znamená věta „Interpretování žije z mlčení textů.“?
• Existují objektivně platná měřítka správné interpretace?
• V jakém smyslu lze naslouchat dubu nebo skále?

___________________________________________________________________________________

Úkoly:

– Pokuste se interpretovat poslední úryvek z Faidra.
– Jaký je u Platóna význam pojmu dialektika?
– Co říká text od U. Eca k problému interpretace?

_____________________________________________________________________________________

Texty, kterým jsme se věnovali:

1) Platón, Faidros
Slyšel jsem tedy, že v okolí Naukratidy v Egyptě žil kterýsi z tamějších starých bohů, jemuž je také zasvěcen pták, kterému říkají ibis; jméno samého boha prý bylo Theuth.    Ten prý vynalezl nejprve nauku o číslech a počtářství a geometrii a astronomii, dále pak hru s kaménky na desce a v kostky, a zejména také písmo. Tehdy byl králem celého Egypta Thamus v tom velikém městě horní země, jež nazývají Řekové Thébami Egyptskými, a tomu bohu říkají Ammón. K němu  přišel Theuth, ukázal mu svá umění a pravil, že by se měla rozšířit mezi ostatní Egypťany. Ten se otázal, jaký každé dává užitek, a při Theuthově výkladu podle toho, jak se mu co zdálo dobré, nebo nedobré, jedno haněl, a jiné chválil. Mnohé prý úsudky vyslovil Thamus Theuthovi o každém umění v tom i v druhém směru a bylo by obšírné je probrati. Když pak se jednalo o písmu, pravil Theuth: „Tato nauka, králi, učiní Egypťany moudřejšími a pamětlivějšími, neboť byla vynalezena jako lék pro paměť a moudrost.“ Avšak Thamus řekl: „Veliký umělce Theuthe, jeden dovede přivésti na svět výtvory umění, druhý zase posouditi, kolik v sobě mají škody a užitku pro ty, kteří jich budou užívat; tak i nyní ty, jakožto otec písma, jsi z lásky o něm řekl pravý opak toho, co je jeho skutečný význam. Neboť tato nauka zanedbáváním paměti způsobí zapomínání v duších těch, kteří se jí naučí, protože spoléhajíce na písmo budou se rozpomínat na věci zevně, z popudu cizích znaků, a ne zevnitř sami od sebe; nevynalezl jsi lék pro paměť, nýbrž pro upamatování. A co se týče moudrosti, poskytuješ svým žákům její zdání, ne skutečnost; neboť stanouce se sčetlými bez ústních výkladů, budou působit zdání, že jsou mnohoznalí, ačkoli budou většinou neznalí, a ve styku budou nepříjemní, protože z nich budou lidé zdánlivě vzdělaní místo lidí vzdělných opravdu.

Ve svatyni Dia Dódonského se vypravovalo, příteli, že první věštné řeči byly řeči dubu. Tedy tehdejším lidem, protože nebyli tak moudří jako vy mladí, při jejich prostotě stačilo slyšeti dub a skálu, jen když mluvily pravdu; ale tobě asi záleží na tom, kdo je ten, který mluví, a odkud, neboť nezkoumáš jedině to, zdali tomu je tak či jinak.

To je asi, Faidre, hrozná vlastnost písma a doopravdy podobná malířství. Neboť výtvory malířství stojí sice jako živé, ale když se jich na něco otážeš, velmi velebně mlčí. Právě tak i napsané výklady; myslil bys, že za jejich slovy je nějaké myšlení, ale když se otážeš na něco z jejich obsahu, chtěje se o tom poučiti, ukazuje takový výklad vždy jenom jedno a totéž. Když pak je jednou napsán, povaluje se všude každý napsaný výklad stejně u těch, kteří věci rozumějí, jako u těch, kteří s tím nemají nic společného, a neví, ke komu má mluvit a ke komu ne. A když se s ním neslušně jedná a neprávem je potupen, vždy potřebuje pomoci svého tvůrce; neboť sám není schopen ani se ubránit ani si pomoci.

Jest tomu, milý Faidre, tak; avšak mnohem krásnější je, myslím, vážná práce věnovaná těmto věcem, když někdo vezme příhodnou duši a dialektickým uměním zasazuje a zasévá do ní s věděním řeči, které jsou schopny pomáhati sobě samým i svému zasévači a nejsou neplodné, nýbrž mají símě, z něhož vyrůstají v jiných myslích zase jiné řeči, schopné takto udržovati to símě stále nesmrtelným, a způsobují tomu, kdo je v sobě má, nejvyšší štěstí, jaké je člověku možné.

Θ

2) Manfred Frank, Co je to neostrukturalismus?
Neextistuje, jak praví Derrida v Limited Inc., žádná jazyková policie

Texty, říká Derrida, jsou vždy transformace jiných textů; znaky jsou vždy proměny jiných znaků

Θ

3) Umberto Eco, Autor a jeho interpreti
Říci, že interpretace nějakého textu jsou potenciálně neomezené, neznamená, že interpretace nemá žádný předmět. Říci, že nějaký text nemá potenciálně žádný konec, neznamená, že každý akt interpretace musí skončit šťastně.

Některé současné teorie kritiky tvrdí, že jediné spolehlivé čtení textu je čtení chybné a že jediná existence textu je dána řetězcem odpovědí, které vyvolává, a že text je pouze piknik, na nějž autoři přinášejí slova a čtenáři smysl.

Empiričtí čtenáři mohou číst mnoha způsoby a neexistuje žádný zákon, který by říkal jak číst, protože tito čtenáři používají text jako schráku pro své vlastní vášně, které mohou pocházet z vnějšku textu, nebo které může text budit náhodou.

Ve své knize Meze interpretace jsem rozlišil mezi intencí autora, intencí čtenáře a intencí textu.

… soukromý život empirických autorů je v jistých ohledech mnohem nevysvětlitelnější než jejich texty. Přinejmenším tak, jako je nevysvětlitelná duše čtenářů. Avšak mezi tajemným procesem vytváření textu a nekontrolovatelným pudem jejich budoucícho čtení stále představuje text qua text pohodlnou přítomnost, je bodem, jejž se můžeme držet.

12 komentářů to “Antika – První hodina – 02.10.08”

 1. student said

  Stránky jsou super :-)

 2. student said

  Semináře jsou skvělé – zajímavé, thought-provoking…Děkujeme!

 3. vitpokorny said

  danke

 4. student said

  Stránky jsou výborné, ale chtělo by to trochu víc barev, něco veselejšího, ta původní podoba nebyla špatná! Jinak to nemá chybu! Oceňujeme to!

 5. vitpokorny said

  něco veselejšího? tak to je opravdu vtipná poznámka :)

 6. Markéta said

  dobrý den, potřebovala bych pomoci s vypracováním této otázky: „V jakém smyslu lze naslouchat dubu nebo skále?“. Nevím si s ní rady. Děkuji

 7. Zdeňka said

  Taky mi to není jasné :(

 8. vitpokorny said

  V jakém smyslu lze naslouchat dubu nebo skále? To je věc obtížná, ale vychází z předpokladu, že v pohanství je celá příroda živá, že svět se nedělí na věci živé a neživé, ale vše je oduševnělé a živoucí a tudíž s tím lze komunikovat. Dub například pomocí svých větví vypráví o historii svého růstu (jaké větry na něj foukaly, atd.), navíc dub slouží jako bydliště mnoho dalším živočichům, má své místo v ekosystému. Ze vztahů mezi stromem a ostatními živočichy můžeme poznat, jak funguje ekosystém „dubového lesa“, atd. Navíc každý dub vypráví něco jiného.

  Stromy, zvláště velké stromy, byly pro lidi vždy něčím posvátným – pocházely z LESA, byly součástí neznámé přírody s níž musel člověk bojovat, v níž musel přežít. Porozumění stromům bylo zásadní, protože lesy jsou pro vznik složitějšího života nepostradatelné. Sami lidé pocházejí z lesa, jsou to původně lesní bytosti, které ale z lesa utekly. Ve vzpomínkách a mýtem tam však stále jsou.

  Omlouvám se pozdní odpověď, nějak jsem si zapoměl nastavit přeposílání

 9. Zdeňka said

  Děkuji :-)

 10. Karel Cao said

  vaše web. stránka je dobrá, vy jste dobry pedagog. cenime si vasi praci/ochotu pro nás při hodinách.

 11. vitpokorny said

  No díky za vaši pozornost a spolupráci. Stránka by mohla být o moc lepší, ale není čas, a co se týče mých pedagogických schopností, o tom bych se raději něšířil. :)

 12. kristian said

  • Co znamená věta “Interpretování žije z mlčení textů.”?
  pripajam sa k chvalospevom,tieto stranky mi rezu,

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: