Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Definice

Posted by pitvok on Březen 15, 2009

Chceme-li, aby naše myšlení bylo přesné a především srozumitelné, nemůžeme používat pojmy a výrazy, kterým sami nerozumíme, a kterým hlavně nerozumí čtenář našeho textu. Základní pravidlo pro psaní jakýchkoliv textů podle mě zní: Myslete jako čtenář, který o tom, o čem píšete neví nic nebo málo nebo něco jiného než vy. Všechno mu musíte vysvětlit a nemůžete se spoléhat, že klíčové pojmy, o nichž chcete mluvit, lidé znají, a to i kdyby je znát mohli.

Co je to definice?

Definice je výrok nebo spojení několika výroků, jejichž smyslem je vysvětlit nějaký pojem nebo výraz (spojení více pojmů). Definovat můžeme několika různými způsoby. Definice se z formálního hlediska skláda ze dvou částí: a) definiendum čili to, co definujeme; b) definiens – to, čím definujeme
1) Extenzivní definice: definice pomocí vyjmenování zástupců. Např. náboženský vůdce je osoba stojící v čele náboženské organizace jako třeba papež, dalajláma, vrchní rabín, …

2) Intenzionální definice – popisuje nutné podmínky pro zařazení pojmu do nějaké třídy či skupiny. Např. člověk je ten, kdo žije ve společnosti druhých lidí, umí mluvit a interpretovat symboly, chová se způsobem obvyklým ve skupině, přizpůsobuje si své prostředí, …

3) Lexikální či slovníková definice: vychází z běžného užívání pojmu, z toho, jak se mu obvykle rozumí. Např. vražda je úmyslné zabití člověka.

4) Etymologická definice – vychází ze zkoumání historického a sémantického původu pojmu.  Např. strom, kořen slova strm–, souvisí se slovy strmí, strmět; je to rostlina rostoucí do velké výšky :)

5) Analytická definice: vychází z obsahového rozboru pojmu či výrazu. Např. masmédia, masová média, masová – hromadná, určená pro velké skupiny lidí, média – sdělovací prostředky

6) Ostenzivní definice – ukážu konkrétní příklad, např. držím v ruce knihu a řeknu, že toto je kniha

7) Základní pravidla definování
– definice by měl vyjádřit, co je pro definovaný pojem podstatné, zásadní, nutné a nezbytné
– měla by se vyhýbat použití definovaného pojmu nebo jeho přímých synonym, např. „Kůň je živočich, který patří ke druhu „kůň“.
– Nesmí být ani příliš široká, ani příliš speciální. Např. vrána je černý pták je příliš široká definice; vrána je ten pták, co ho vidím, každý den z okna, je příliš speciální definice
– definice by neměla používat neznámé nebo příliš odborné výrazy. Např. soulož je coitus mezi živočichy z řádu vertebrata.
– definice by neměla být negativní tam, kde může být pozitivní

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: