Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Batesonova teorie podob

Posted by pitvok on Březen 16, 2009

Obsah hodiny:

Kritickým východiskem tohoto kurzu je nedostatečnost paradigmatu moderní přírodovědy pro porozumění živému světu. Jako jednu z alternativ je možné nabídnout myšlení známého přírodovědce a filozofa G. Batesona, který se snažil kritizovat vědu a přitom sám zůstat stále na její půdě. Promýšleli jsme Batesonův pojem podoba (pattern) pomocí tří podpojmů: pattern which connects (podoba, která spojuje); pattern throuhg time (pdooba v čase); kontext. Vycházeli jsme z toho, že základní Batesonovou otázkou byl vztah mezi tím, co označuje jako creatura a pleroma čili vztah mezi živým a neživým světem. Viděli jsme jak tento vztah samotný vychází z tradičního karteziánského dualismu a že hledané nové myšlení přírody se bude vyznačovat tím, že tento dualismus odloží ve jménu holismu, tj. integrálního pohledu na realitu.

Použité zdroje:
G. Bateson, Mysl a příroda, nezbytná jednota
A Legacy for living systems, Gregory Bateson as a precursor to Biosemiotics

Otázky a úkoly:
1) Jaké jiné pojmové dvojice odpovídají Batesonovu (Jungovu, gnostickému) rozlišení na pleroma a creatura?
2) Shrň vlastními slovy, jak vlastnosti jsou pro život podle Batesona typické!
3) S kterým z následujících výroků spíše souhlasíš:
a) Všechny jevy ve vesmírů spočívají na interakci mezi neživými částicemi
b) Všechny jevy ve vesmíru jsou projevem univerzálního řádu, tzn. božské mysli, která je ve všem a vše řídí
4) Zjisti, co znamená pojem archaické myšlení!
5) Co by mohl v Batesonovském světě znamenat pojem „příběh uvnitř příběhu“?


Texty:

Bateson:

Většina z nás už nevěří, že nehledě na drobné výkyvy v rámci naší omezené zkušenosti, širší celek je prvotně krásný. Ztratili jsme jádro křesťanství. Ztratili jsme Šivu, hinduistického tanečíka, jehož tanec je na všední úrovni zároveň tvorbou i destrukcí, jako celek je však krásou. Ztratili jsme Abraxa gnostiků, strašlivého i krásného boha dne i noci. Ztratili jsme totemismus, smysl pro souvislost mezi uspořádáním lidské společnosti a světem zvířat a rostlin. Ztratili jsme i umírajícího Boha.

De facto jsem se tedy ptal na rozdíl mezi fyzikálním světem plérómatu, kde se všechno dá uspokojivě vysvětlit pomocí sil a nárazů a světem živých tvorů – stvoření, který nemůžeme pochopit bez rozdílů a odlišností.

Podoba, která spojuje (pattern which connects) –  Jaká podoba spojuje kraba s humrem a orchidej s petrklíčem a všechny čtyři se mnou? A mne s vámi? A nás šest s měňavkou na jedné straně a s duševně zaostalým schizofrenikem na straně druhé?

Jakmile rozlišíme tyto vrstvy tvarových podobností, vyjde najevo, že anatomie obecně vykazuje tři úrovně podobnosti:
1) Srovnáváním částí jakéhokoliv příslušníka Creatura s jinými jeho částmi získáme souvislosti prvního řádu
2) Srovnání krabů s humry nebo lidí s koňmi vede k podobným vztahům mezi částmi, tj. souvislostem druhého řádu
3) Porovnáme-li srovnání krabů a humrů se srovnáním lidí a koňů, získáme souvislost třetího řádu

Jaká podoba spojuje všechny živé tvory?

Podobnost mezi různými podobami je vlastně podoba vyššího řádu – podoba podob, Právě ona je důkazem širokého zevšeobecnění, že svět je propojen podobami.

Všechny příklady, které jsem uvedl – podoby, které patří pod podobu podobnosti podob, anatomie kraba a humra, ulity, člověka a koně – byly zdánlivě statické. Byly to zmražené útvary, vzniklé řízenou změnou, samy však vposledku ztrnulé, … Navykli jsme si přemýšlet o podobách jako o něčem strnulém. Ve skutečnosti bychom podoby měli chápat především jako tanec interagujících částí, teprve druhotně omezený fyzickými možnostmi a požadavky organismu.

Způsob myšlení v příbězích neizoluje lidské bytosti od okolního světa, neodlišuje člověka od mořských hvězdic a sasanek, kokosovníků nebo petrklíčů. Naopak, jestiže je svět spojitý … mělo by myšlení v příbězích být vlastní každé mysli, ať už té naší nebo mysli sekvojových lesů a mořských sasanek.

Co je to příběh, je-li s to propojovat své části, všechna A a B? Je tomu skutečně tak, že tento způsob propojení částí leží u samého základu toho, co so znamená být živé? Nabízím pojem kontextu jako podoby probíhající v čase (pattern through time)

Pamatuji se, jak jsem se nudil při větných rozborech a později v Cambridgi na srovnávací anatomii. Oba předměty, tak jak byly vyučovány, mi připadaly krutě neskutečné. Bývali bychom se mohli dozvědět něco o spojujících podobnostech; o tom, že k jakékoli komunikaci je nutný kontext, že bez kontextu není významu a že kontexty poskytují význam, neboť jsou uspořádány. Učitel mohl naznačit, že růst a diferenciace musejí být řízeny komunikací. Podoby zvířat a rostlin jsou vlastně přeměněné informace. Jazyk sám je určitou formou komunikace. Struktura vstupu se musí nějak odrážet ve struktuře výstupu. Anatomie musí obsahovat něco analogického gramatice, protože veškerá anatomie je přeměnou informačního materiálu v kontextuální tvary. A konečně kontextové tvarování je jen jiný název pro gramatiku.

T. Deacon, J. Sherma – The Pattern which connects the pleroma to creatura

Věříme, že Bateson odhaluje neuvědomělý a chybný předpoklad ve vědeckém paradigmatu, totiž že život je redukovatelný na pouhou chemii a fyziku a informace na vzorce výměny energie. V tomto eseji ukazujeme, že pečlivé a důkladné modelování přechodu od pleroma ke creatura může objasnit, co tomuto redukcionistickému pohledu uniká a poskytnout propojení spojující energetickou a sémiotickou říši.

Tvrdíme, že v Batesonově rozlišení na creatura a pleroma je nutně zahrnut předpoklad, že creatura se nějak vynořila z pleromatu. Abychom porozuměli podobě, která spojuje tyto dvě říše, musíme nutně zodpovědět na velmi specifickou otázku: Jak se mohla creatura objevit ve výhradně pleromatickém vesmíru? Nebo, přeloženo do známějšího biologického rámce, jak se mohl zde nebo kdekoliv ve vesmíru objevit život, kdyby tento vesmír už neobsahoval vlastnosti živého, jeo vztahy, funkce a vývojovost, tj. jak se mohl objevit život ve vesmíru ovládaném pouze známými silami fyziky a chemie? Než bude tato otázka zodpovězena, nemůžeme doufat, že skutečně pochopíme Batesonovu „podobu, která spojuje“.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: