Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Nacismus

Posted by pitvok on Květen 14, 2009

Obsah hodiny:
Zabývali jsme se myšlením nacismu. Rozebírali jsme politické a kulturní okolnosti vzniku a vzestupu nacismu, souvislost mezi nacismem a vědou, nacismem a mystikou a nacismem a nacionalismem. Definovali jsme hlavní pojmy spojené s nacistickým myšlením. Zmínili jsme také okultní kořeny nacizmu.

Použité zdroje:
Hitler and the Occult (youtube)
Economy of nazism (youtube)
Hitlerova říše – Nacistická vláda v okupované Evropě
Třetí říše – nové dějiny, Michael Burleigh
Okultní kořeny nacismu – Tajné árijské kulty a jejich vliv na nacistickou ideologii, Nicholas-Goodrick Clarke
Pokoušení nesvobody – Intelektuálové v čase zkoušek, Ralph Darendorf

Otázky a úkoly:
1) Popište historické okolnosti vzniku nacizmu (situace v Evropě po 1. světové válce, politická a ekonomická situace v Německu mezi válkami, vliv Ruské revoluce, příklad italského fašismu, vliv hospodářské krize 30. let)
2) Co popisuje úryvek z knihy A. Rosenberga?
3) Vysvětli následující pojmy: vůdcovský princip, antisemitismus, antibolševismus, eugenika, sociální darwinismus, ariosofie
4) Na jaké druhy (německého) myšlení nacizmus navazuje?
5) Vysvětli pojem „Rassenhygiene“?
6) Jaké tendence nacistického myšlení ilustrují poslední dva texty?

Texty:

A. Rosenberg – Der Mythus der 20. Jahrhunderts

Im nordischen Wiking, im germanischen Ritter, im preußischen Offizier, im baltischen Hansen, im deutschen Soldaten und im deutschen Bauern erkennen wir den lebengestaltenden Ehrbegriff in seinen verschiedenen erdgebundenen Auswirkungen. In der Dichtkunst sehen wir von den alten Epen an, über Walther von der Vogelweide, die Rittergesänge bis Kleist und Goethe das Motiv der Ehre als Gehalt und das der inneren Freiheit als wichtigstes Gestaltungsgesetz auftreten. Nun gibt es aber noch eine feine Verästelung, in der wir das Wirken nordischen Wesens verfolgen können: das ist der deutsche Mystiker. Dieser Mystiker ist bemüht, sich aus den Verstrickungen der stofflichen Welt immer mehr und mehr herauszulösen. Er erkennt das Triebhafte unseres Menschendaseins, Genuß, Macht, aber auch die sogenannten guten Werke als für die Seele nicht wesentlich; aber je mehr er alles Erdenschwere überwindet, um so größer, reicher, göttlicher fühlt er sich innerlich werden. Er entdeckt eine rein seelische Macht und fühlt, daß diese seine Seele ein Zentrum an Kraft darstellt, dem schlechterdings nichts vergleichbar ist. Diese Freiheit und Unbekümmertheit der Seele allem, auch Gott gegenüber und die Abwehr eines jeden Zwanges, auch eines solchen von seiten Gottes, zeigt die tiefste Tiefe, bis wohin wir den nordischen Ehr- und Freiheitsbegriffhinunter verfolgen können. Er ist jene „Bergfeste der Seele“, jenes „Fünklein“, von dem Meister Eckehart mit immer neuer staunender Bewunderung spricht; er stellt das innerste, zarteste und doch stärkste Wesen unserer Rasse.

In the name of science, The role of biologists in Nazi atrocities: lessons for today’s scientists, Katrin Weigmann

Rasové předsudky jsou staré jako lidstvo samo. Je součástí temné stránky člověka jako tendence snižovat hodnotu druhých, abychom povýšili sami sebe. V určitém historickém okamžiku našel předsudek ve vědě věrnou služebnici. Nízkost rasy byla dokazována pomocí vědeckých důkazů a teorií, které tak legitimovaly zločiny dějící se po celé dějiny všude na světě.  Dělo se tak ve Spojených státech, kde bylo ospravedlňováno otroctví a války proti Indiánům, a později také sterilizace postižených lidí. Využití eugeniky jako aplikované vědy vyvrcholilo hrůzami páchanými nacisty za Třetí říše. Společnost měla být vyčištěna od všeho cizího a špinavého, proto německý termín „Rassenhygiene“. Židé, cikáni, homosexuálové a lidé s dědičnými nemocemi byli zbaveni lidských práv, uvězněni v koncentračních táborech, použiti pro vědecké experimenty a zavražděni. A vědci, kteří vytvořili pro celou věc vědecké pozadí byli respektovaní univerzitní profesoři nebo výzkumníci Společnosti Císaře Viléma, předchůdce společnosti Maxe Plancka. Mnozí z nich zůstali ve svých funkcíh také po r. 1945.

– Počínaje rokem 1910 propagovali Fischer, Lenz and Rüdin politické aplikace svého výzkumu.  Pravidlo sterilizace formulované Fischerem a Lenzem bylo vyhlášeno „zákonem pro prevenci plození lidí s dědičným poškozením“ v r. 1933, krátce po Hitlerově nástupu k moci. „S důležitostí rasové hygieny se mohli všichni vzdělaní Němci seznámit jedině díky politické činnosti A. Hitlera. A jedině díky němu se náš více než 30 let starý sen stal skutečností a principy rasové hygieny  začaly být skutečně uplatňovány.“ řekl Rudin

– Podle Blavatské existovalo na zemi sedm základní ras, z nichž každá se dělí na sedm podras. První rasa byla podle ní „věčná“, druhá žila v zemi Hyperborea. Třetí rasa žila v Lemurii a čtvrtá obývala Atlantis. Podle Blavatské se lidstvo nyní nachází v období vlády páté rasy, tzv. Árijců, která je stará asi milion let. Semité jsou podle ní pozůstatek starší rasy a jejich duch je zdegenerovaný a někteří z nich jsou polozvířecí bytosti, konkrétně jsou to „Tasmánci, část Australanů a horský kmenů z Číny“. Existuje také velké množství lemuro-atlanťanů, kteří vznikly křížením s pololidskými rasami jako jsou divoši z Bornea, Veddhové ze Srí Lanky, většina Australanů, Křováci, černí kříženci, atd. (en. wikipedia.org)

– Hitler sprach zu Rauschning über Auslese und Mutation: „Der Mensch wird Gott, das ist der einfache Sinn. Der Mensch ist der werdende Gott … Was aber die Urstimme des Menschen hört, was sich der ewigen Bewegung weiht, das trägt die Berufung zu einem neuen Menschentum…Wer den Nationalsozialismus nur als politische Bewegung versteht, weiss fast nichts von ihm. Er ist mehr noch als Religion: er ist der Wille zur neuen Menschenschöpfung…Glauben Sie nicht, dass man diesen Prozess der Auslese durch politische Mittel beschleunigen kann?…Meine Politik ist nicht im landläufigen Sinne eine nationale Politik. Ihre Masstäbe und Ziele nimmt sie von einer allseitigen und umfassenden Erkenntnis vom Wesen des Lebens…Der neue Mensch lebt unter uns. Er ist da! (rief Hitler triumphierend) Genügt Ihnen das? Ich sage ein Geheimnis. Ich sah den neuen Menschen, furchtlos und grausam. Ich erschrak vor ihm.“ (Rauschning 1940:232/233)

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: