Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Teorie GAIA

Posted by pitvok on Květen 14, 2009

Obsah hodiny:
Naším tématem bylo chápání pojmu GAIA, jak se vyskytuje ve třech rozdílných kontextech – v Hésiodově mytické skladbě Theogonia, v myšlení T. McKenny a v teorii J. Lovelocka.  Konfrontovali jsme tak půvobdní mytický význam pojmu s jeho psychedelickou a vědeckou obměnou. Zaměřili jsme se na to, že v kontextu různých forem řeči (mýtus, esejistika, přírodní vědy) získává výraz GAIA různé, ale v mnohém podobné významy a zajímalo nás, jaký obraz živého je s tímto termínem spojován.

Použité zdroje:
en.wikipedia.org
Mythologie Řeků, K. Kerenyi
Kosmologické a theogonické motivy v Hésiodově Theogoinii, V. Konrádová
Gaia – nový pohled na život na zemi, J. Lovelock

Otázky a úkoly:
1) Popiš úlohu bohyně Gaie v Hésiodově Theogoinii!
2) Co znamená pojem Gaia pro T. Mackennu?
3) V jaké významu používá pojem GAIA J. Lovelack
4) Co je to systém?
5) Jaké jsou tři hlavní roviny popisu systému?
6) Co je to autopoiesis?
7)  Co je to kult Velké Matky?

Texty:

1) Hésiodos –  in K. Kerényi, Mythologie Řeků

Hésiodos říká: nejdříve povstal chaos. Poté vznikla Gaia s klenutou hrudí, pevné a věčné sídlo veškerých božstev, která sídlí vysoko v oblacích na hoře Olympu nebo přímo v ní, v zemi samé, a Éros, nejkrásnější ze všech nesmrtelných bohů, který uvolňuje údy a ovládá ducha všech bohů a lidí. Z chaosu pochází Erebos, temnota podstvětních hlubin, a Nyx, Noc. Nyx zplodila Aithér, nebeské světlo, a Hémeru, Den, když se v lásce spojila s Erebem. Gaia zplodila především sobě rovné hvězdné Nebe, Úrana, aby ji kol dokola obklopoval a byl navěky bezpečným sídlem blažených bohů. Zplodila veliká horstva, v jejichž údolích tak rády bydlí bohyně: nymfy. Zplodila také pusté pěnivé moře, Pontos. A to zrodila bez Eróta, aniž byla oplodněna.

Úranovi porodila Gaia kromě Titánů a Titánek (u Hésioda při tom ještě vznikli Ókeanos a Téthy) tři Kyklopy: byli to Steropés, Brontés a Argés – postavy s jedním kulatým okem uprostřed čela a se jmény znamenajícími hrom a blesk. Dále mu Gaia zplodila tři Hekatonchiery: storuké obry s padesáti hlavami – byli to Kottos- Bijec, Briáreos – silák a Gyés – Údnatý. Celý příběh o spojení Úrana a Gáie – přestože patřil určitě k vyprávěním o počátku – přivádí již k příběhům Titánů.

2) V. Konrádová – Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii

Chaos jako entita primárně určen svou nezřetelností, nejasností, nevymezeností či nepostižitelností tu tvoří pozitivní kontrast k druhé kosmogonické entitě, kterou je Země, určená naopak velice zřetelnými charakteristikami, … která je bezprostředně charakterizována stabilitou a následně je médiem dalšího kosmogonického formování.

Jaký zájem o počátky prozrazuje vlastní začátek Hésiodova theogonického líčení? Objevují se zde prvotní božské mocnosti, které jsou v tomto kontextu zároveň prvními stavebními prvky fysického univerza. Přitom je příznačné jakým způsobem jsou uvedeny dvě entity, které můžeme považovat za nejzákladnější prvky v procesu strukturace univerza, totiž země a nebe.

Již bylo řečeno, že Gaia je charakterizována (v kontrastu s první kosmogonickou entitou, tj. Chaosem) jako stabilní základ rozvíjejícího se univerza:

Země širokoprsá, to navěky bezpečné pro všecky sídlo, pro nesmrtelné, jimž temeno sněžného Olympu patří

Také Úranos je již v okamžiku svého vzniku představen s ohledem na svou úlohu být bezpečným sídlem pro bohy, … Od samého počátku je tedy Hésiodova vize ovládána představou stability a bezpečnosti. Zdvojení stabilizujícího prvku – země, nebe – podtrhuje tuto tendenci

V konkrétnějším myslu tu lze zemi chápat právě ve vztahu k Olympu, v obecnějším smyslu pak jako primární stabilizující prvek, tj. jako první stabilní úroveň, v jejímž rámci se odehrává veškeré další působení božských mocností.

3) Anglická wikipedie

Gaia – Ge = Země, souvisí se sumerským Ki = Země, Aia – pramatka – čili pramáti Země

Někteří moderní mytografové uvádějí trojitou struktura Gaie – Deméter (matka) + Persefoné (dcera) + Hekaté (koruna)

Z hlediska komparativní religionistiky se jedná o kult Velké matky: fryžská Kybelé, římská Ceres a jiné bohyně, akkadská matka života Kubau, hebrejská Eva, norská Jörð – matka Země, keltská Danu, Pachamama v andské oblasti Jižní Ameriky, indická Gayatri – matka Země, neolitická „Venuše“

Z hlediska hlubinné psychologie – archetyp Matky

4) Terence McKenna

Gaia jako planeta je určitý druh uspořádané inteligence. Měla 5 – 6 miliard let na to, aby si utvořila pomalou mysl, která se skládá z oceánů, řek, deštných pralesů a hornin. Je si nás vědomá, stejně jako jsem si mi vědomi jí. Nelze si asi představit méně pravděpodobný vztah – technologické opice a snící planeta.

Tato planeta oplývá určitým vědomím, dokáže skutečně komunikovat s jednotlivými lidskými bytostmi. Její vzkaz je následující: proměň svůj jazyk skrze synergii mezi elektronickou kulturou a psychedelickou představivostí, skrze synergii tance a ideje, skrze synergii mezi rozumem a intuicí, a rozpusť hranice, které tvá kultura postavila mezi tebe a Zemi. Staň se součástí supermysli Gaie.

Psychedelická zkušenost je mnohem víc než instantní psychoterapie nebo instantní regrese k traumatickým situacím z dětství, mnohem víc než super-afrodiziakum, mnohem víc než nástrojk formulování myšlenek nebo uměleckých konceptů. Ve skutečnosti je psychedelická zkušenost vchodem na ztracený kontinent lidské mysli, kontinent, s nímž jsme ztratili téměř veškeré spojení. A podstatou tohoto ztraceného světa lidské mysli je Gaianské entelechie. Ukazuje se, můžeme-li ovšem věřit psychedelické zkušenosti, že nejsme jediné inteligentní bytosti na této planetě, že tuto planetu sdílíme s jakýmsi druhem vědomé mysli – nazvěme jí Gaia, všemohoucí Bůh, nebo jakkoliv jinak. Zásadní je, že náboženské přesvědčení o existenci nějaké vyšší moci lze zkušenostně ověřit pomocí psychedelik. Tato moc ale podle mě není kosmická, nýbrž planetární. Nachází se ve vodě, v půdě, v rostlinách, ve vzduchu, který dýcháme.

Terence McKenna – The Archaic Revival (1992), The Evolutionary Mind – Trialogues at the Edge of the Unthinkable, a jiné, viz např. en.wikipedia.org/wiki/Terence_mcKenna

5) James Lovelock – Gaia

Koncepce Matky Země neboli Gaii, jak ji Řekové nazývali již před dávnou dobou, se všeobecně vyznávala v celém průběhu dějin a sloužila jako základ víry, která dosud koexistuje s velkými náboženstvími. V důsledku nahromadění důkazů o přírodním prostředí a rozvoje ekologie jako vědy se nedávno objevily úvahy, že biosféra je možná něčím víc než jen složitým souborem všech živých organismů v jejich přirozeném prostředí. Prastará víra a moderní poznání emocionálně splynuly v úžasu, s nímž astronauti na vlastní oči – a my ostatní nepřímo – hleděli na Zemi, odhalenou v celé její zářivé kráse na pozadí hluboké temnoty vesmíru

Při práci v novém intelektuálním prostředí jsem dokázal zapomenout na Mars a soustředit se na Zemi a na povahu její atmosféry. Výsledkem tohoto mnohem jednostranějšího přístupu bylo vypracování hypotézy, podle níž lze veškerý pozemský život, od velryb až po viry a od dubu až po řasy, považovat za součást jediné živé entity, schopné manipulovat zemskou atmosférou tak, aby to vyhovovalo jejím souhrným potřebám, a nadané schopnostmi a silou, jež zdaleka přesahují schopnosti a sílu jednotlivých složek. (viz pozn. sr. 26)

Gaia = biokybernetický univerzální systém s tendencí k homeostázi. … Od té doby jsme definovali Gaiu jako složitou entitu zahrnující biosféru, atmosféru, oceány a pevninu Země, jako celek tvořící zpětnovazební nebo kybernetický systém, který vyhledává optimální fyzikální a chemické prostředí pro život na této planetě. Udržování relativně konstantních podmínek aktivní kontrolou můžem bez problémů popsat výrazem „homeostáze“

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: