Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Zápočtový test z Německé filozofie – výsledky

Posted by pitvok on Červen 1, 2009

Ti, kdo psali test ve čtvrtek 28.05, tj. sl. Plusklová, Ošmerová, Friedová, Faitová, Celejewská, Pokorná, Štefková, Jandová, Bubňaková, Filousová a Natálie T., zápočet udělali. Pro podpis si můžete přijít během června každý čtvrtek od 11 h. do místnosti 214 ve vile (KPF), kromě 11. 6.

Kdo zápočtový test nepsal, může se ze zadaných otázek (tzn. ze všech otázek ke všem hodinám) nechat vyzkoušet ústně nebo dostane za úkol vypracovat písemný rozbor zadaného textu.

Správné odpovědi jsou vyznačeny červeně.

_____________________________________________________________________________________________

1) Která z možností nejspíše vyjadřuje, v čem spočívá filozofický postoj?
– tvorba složitých pojmů, stanovování logických a morálních pravidel, vláda vědění
– pozorování, experimentování, tvorba hypotéz a teorií, vytváření vynálezů
odstup, nezůčastněnost, hledání obecných pravidel a pojmů, snaha o posouzení z různých perspektiv

2) Hlavní myšlenka racionalismu by mohla znít?
– Vše, co existuje, bylo stvořeno nadlidským, mimo člověka existujícím rozumem
Skutečnost je ve svém celku i v jeho částech zcela poznatelná, a tudíž ovladatelná a využitelná
– Kdo se neřídí vlastním rozumem, nejedná morálně správně

3) Co je to sebevědomí z filozofického hlediska?
– vědomí Já jako jedinečné osobnosti
schopnost vědomí uvědomovat si sebe sama
–  schopnost cítit bolest a slast, mít soukromé pocity

4) Co znamená Nietzscheho pojem nadčlověk?
z hlediska morálky, vědění a celé lidské existence vyšší forma člověka než je ta současná
– totéž co árijská rasa
– je to vlastně postava filozofa, který má vyšší a lepší poznání než všichni ostatní lidé

5) Jak mají podle Marxe skončit dějiny?
– velkou všeobecnou válkou mezi třídou ovládaných a ovládajících a zkázou lidské civilizace
světovou revolucí a nastolení spravedlivé beztřídní společnosti
– zničením všech výrobních prostředků

6) Jaký vliv měla na prosezení se nacizmu v Německu ruská revoluce r. 1917?
– žádný, protože v Německu neexistovala komunistická tradice
obrovský, protože se rozšířil strach z nastolení komunismu a nacisté měli vhodného nepřítele
– velký, protože přejímali některé jejich myšlenky organizace společnosti (přísná organizace, neustálá kontrola, cenzura, …)

7) Jaké znáte hlavní představitele psychoanalýzy?
– Freud, Husserl, Carnap
Freud, Jung, Fromm
– Freud, Heidegger, Jaspers

8) Co znamená z fenomenologického hlediska pojem „fenomén“?
naše zkušenosti nejsou fotografickým záznamem na nás nezávislých věcí, smysl toho, co zakoušíme je podmíněn tím, kdo a jak to zakouší
– každá zkušenost je něčím zvláštním a osobitá
– žádná skutečnost neexistuje, existují jen naše představy, protože každá zkušenost je jimi ovlivněná a určená

9) Z jakého důvodu je význam pojmu hermeneutika spojován s bohem Hermem?
– protože Hermés je posvátný ochránce veškerého věděnía
– protože Hermés byl považován za božského vykladače smyslu světa
protože Hermés dokázal přecházet mezi říšemi živých a mrtvých, lidí a bohů, atp.

10) Jaký výklad této Wittgensteinovy věty: “Co se vůbec dá říci, dá se říci jasně; a o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet,” je nejsprávnější?
– Všechno, co říkáme, je jasné a proto to, má smysl.
Možnosti jazyka jsou přesně dané, jeho logickou strukturou, tu nelze přeskočit ani jinak překonat.
– Náš jazyk je příliš omezený, nedokáže vyjádřit naše pocity, sny, obavy a naděje.

11) Filozofická kritika je?
– kritika společenských a ekonomických poměrů
hledání podmínek za jakých může vůbec něco být a být zakoušeno
– analýza textů na základě jejich obsahové a logické struktury

12) Interpretujte následující text a zařaďte ho do filozofického směru:
Člověk si má být vědom vlastní předpojatosti, aby text sám vystoupil ve své jinakosti a dostal tím možnost uplatnit svou věcnou pravdu proti našemu předchůdnému mínění. Na druhé straně Gadamer nepropadá pozitivistickému volání po negaci struktury předsudků, aby věci mohli promlouvat bez jakékoli zkalenosti subjektivitou. Věc totiž může začít hovořit jen prostřednictvím mých rozumějících rozvrhů, ba prostřednictvím mé vlastní řeči.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: