Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Zápočtový test z Nové filozofie přírody – výsledky

Posted by pitvok on Červen 1, 2009

Zápočet napsali všichni, kdo se ve čtvrtek 28.05 dostavili. Pro podpisy můžete přijít každý čtvrtek od 11 h do místnosti 214 ve vile (kromě 11.6), a to do konce června.

Kdo test nepsal, může se nechat vyzkoušet ústně nebo dostane za úkol vypracovat rozbor zadaného textu.

Správné odpovědi jsou označeny červeně.

_____________________________________________________

1) Co je to paradigma?
– soubor logických pravidel, jimiž se řídí určitá forma řeči
soubor pojmů, logických pravidel, výroků a morálních soudů, jimiž se řídí určitá forma řeči
– základní pojmy, z nichž vychází určitá vědecká disciplina (u fyzika např. síla, zákon, gravitace, …)

2) Co je to kauzální determinismus?
– přesvědčení, že osud každé věci a bytosti je předem určen předem známou příčinou
– přesvědčení, že každý jev je vysvětlitelný
přesvědčení, že každý jev v přírodě lze vysvětlit, když známe jeho účinky a příčiny

3) Co je to dualismus?
– tvrzení, že vše na světě vzniká z protikladů
tvrzení, že hmota a vědomí jsou dva různé řády skutečnosti
– tvrzení, že život vzníká spojením neživých částí

4) V čem spočívá zásada ověřitelnosti?
Každá hypotéza musí být ověřitelná pomocí pozorování a/nebo logických zákonů
– To, co nelze zakusit smysly je neověřitelné
– Každá zkušenosti je ověřitelná

5) Který výklad věty “Věda o pouhých faktech vytváří lidi vidoucí jen fakty.” je nejspíše správný?
– Věda se nikdy nedostane dál než k poznání faktů.
Naše měřítka správnosti poznání určují, co je skutečné.
– Fakta jsou jediný pravdivý základ poznání

6) Jaké jiné pojmové dvojice odpovídají Batesonovu rozlišení na pleroma a creatura?
– božské/stvořené
– mrtvé/živé
neživá hmota/živé organizmy

7) Která věta nejlépe vystihuje tzv. panský postoj!
Vědci jsou ti, kdo mají vzhledem ke svému poznání ovládat společnost
– Příroda je paní a vládkyně našich životů
– Přírodu je možné ovládnout a přizpůsobit našim potřebám

8) Která věta nejlépe vystihuje ekologický postoj!
Člověk je součástí prostředí, které obývá a měl by ho proto respekovat a opatrovat
– Člověk se nepřizpůsobuje svému prostředí, ale mění ho
– Příroda má vždy přednost před lidskými potřebami

9) Co je to univerzální perspektivismus?
– Každý jev lze posuzovat z mnoha různých perspektiv
Neexistuje žádná možnost nezaujatého a objektivního poznání, protože každé poznání je umožněno perspektivou poznávajícího
– Jediné správné poznání je poznání z univerzální, tj. božské perspektivy

10) V čem spočivá hlavní rozdíl mezi měkkým a tvrdým stylem?
– měkký styl je založen na logice důkazech, přesném a jasném vyjadřování a faktech, tvrdý styl je založen na symbolech, obrazném vyjadřováním a představivosti
– měkký styl se používá např. v biologii a psychologii, tvrdý styl např. ve fyzice, matematice a chemii
tvrdý styl je založen na logice důkazech, přesném a jasném vyjadřování a faktech, měkký styl je založen na symbolech, obrazném vyjadřováním a představivosti

11) Co je to holismus?
– přesvědčení, že je možné úplné a vyčerpávající poznání skutečnosti v celku
– přesvědčení, že poznání celku vyplývá poznání částí
přesvědčení, že hmota i vědomí, živé i neživé jsou součástí jediné skutečnosti, která je ve všech ohledech komplexně propojená

12) Vysvětli následující text:
„Živé organismy se jakožto otevřené systémy udržují při životě a v chodu samy prostřednictvím transakcí se svým prostředím, jež se samo částečně skládá z organizmů. Celá biosféra – náš planetární ekosystém – představuje dynamický a vysoce celistvý komplex živých a neživých forem. Tento komplex je víceúrovňový a k transakcím a k vzájemným závislostem dochází mezi všemi jeho úrovněmi.“

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: