Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Dějiny filozofie (10/11) – 1. Historická orientace

Posted by pitvok on Listopad 2, 2010

Obsah hodiny:
– Význam řecké filozofie – proč je dobré se jí zabývat?
– Přístup k dějinám filozofie – rozdíl mezi lineárním a nelineárním pojetím dějin (dějiny jako postupný vývoj vs. dějiny jako souvislost bodů obratu)
– Základní chronologie antických dějin a antické filozofie
– Hlavní body obratu v dějinách antického myšlení
– Povaha řecké zkušenosti (AGÓN, KOINÓN, MYSTÉRION) – vztah myšlení a historické situace (geografie, sociální a politické uspořádání, významné události)

Texty:
J. P. Vernant, Počátky řeckého myšlení

  • Od svého zrodu se filosofie ocitá ve dvojznačném postavení: svými postupy a svou inspirací zůstane spřízněna jak se zasvěcovacími mystérii, tak s diskusemi na agoře; bude se zmítat mezi tajemností příznačnou pro sekty a veřejností rozpravy, charakteristickou pro politickou činnost. Na různých místech, v různou dobu a podle různých tendencí se bude organizovat třeba v uzavřené bratrstvo a odmítne zachytit písemně své čistě esoterické učení (pythagorejci), nebo naopak jako sofisté se beze zbytku začlení do veřejného života, pochopí sebe sama jako průpravu k výkonu moci v obci, bude se nabýzet kterémukoli občanu, jenž bude ochoten za výuku zaplatit. Z dvojznačnosti svého počátku se řecká filosofie zřejmě nikdy docela nevymanila. Filosof nikdy nepřestane přebíhat od jednoho postoje ke druhému, váhat mezi tím či oním protichůdným pokušením. Někdy se prohlásí za jediného kvalifikovaného k vládě ve státě, převezme štafetu božského krále a ve jménu vědění, které jej vyvyšuje nad obyčejné lidi, zreformuje veškerý společenský život a bude řídit obec jako suverén. Jindy se zase stáhne ze světa, aby se věnoval moudrosti čistě soukromé; shromáždí kolem sebe několik učedníků a s nimi založí obec na okraji obce, zřekne se veřejného života a svou spásu bude ve vědění a kontemplaci.
  • Právě na této politické rovině se v Řecku rozum vyslovil, ustavil a zformoval. Společenská zkušenost se mohla pro Řeky stát předmětem pozivitní reflexe, protože byla v obci předmětem veřejné rozpravy a argumentace. Soumrak mýtu začal tehdy, když první mudrci otevřeli diskusi o lidském řádu, pokusili se jej definovat, převést ve formulace přístupné pochopení, a uplatnit i zde normu čísla a míry. Tímto způsobem se objevilo a vymezilo myšlení ve vlastním slova smyslu politické, se svým slovníkem, pojmy, principy, teoretickými pohledy, myšlení nezávislé na náboženství. Toto myšlení hluboce poznamenalo mentalitu starověkého člověka; je příznačné pro civiliíkzaci, která nikdy nepřestala považovat veřejný život za vrchol lidské aktivity. Pro Řeka jsou člověk a občan jedno a totéž. Fronésis, uvažování, reflexe, je výsadou svobodných lidí, kteří užívají svého rozumu, neboť užívají svých práv a práv mohou užívat proto, že užívají rozumu. Politické myšlení poskytlo občanům rámec, do něhož mohou zasadit své vzájemné vztahy a zároveň zaměřilo a předznamenalo výkon jejich ducha i v jiných oblastech.
  • Řecký rozum nabyl své podoby ne v jednání člověka vůči věcem, nýbrž v jednání lidí mezi sebou. Jeho rozvoji nenapomohly tolik techniky zmocňování se světa jako techniky, které umožňují vládnout druhým, a jejichž společným nástrojem  je slovo: politika, rétorika, pedagogika. Řecký rozum nechce měnit přirozený svět, nýbrž pozitivně, metodicky a promyšleně působit na svět lidí. Ve svém novátorství i ve svých mezích je dítětem řecké POLIS.

Otázky:
1) Vysvětli pojmy arché, koinon a mystérion? Jak lze s jejich pomocí vysvětlit povahu řecké zkušenosti?
2) Jakým způsobem řecká politická, náboženská a historická zkušenost ovlivnila řecké myšlení?
3) Jaký vliv měla na filozofii mystéria? Co to vlastně bylo?

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: