Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Úvod do filozofie (ZS10/11) – Filozofická literatura

Posted by pitvok on Listopad 3, 2010


Obsah hodiny:

Primární, sekundární a terciální zdroje
Odborné časopisy a další publikace
Používání zdrojů, citace a odkazy
Četba a interpretace textu

Zdroje informací:
Přehled informačních zdrojů na stránkách UJEP

Filozofie online v angličtině:
Internet Encyclopedia of Philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Guide to Philosophy on the Internet

Interpretovaný text:
Descartes R., Tělo jako stroj – Rozprava o metodě
Vědouce, kolik různých automatů neboli pohyblivých strojů může lidská vynalézavost vytvořit, použijíc jen několika málo součástek, srovnáme-li to s množstvím kostí, svalů, šlach, tepen, žil a všech jiných částí, jež jsou v těle každého zvířete – budou považovat lidské tělo za stroj, jenž, byv vytvořen rukama Božíma, jen nesrovnatelně lépe uspořádán a schopen pohybů podivuhodnějších než kterýkoliv stroj jiný, jenž může být vynalezen lidmi

… kdyby existovaly takové stroje, jež by měly orgány a vnější vzhled opice nebo jiného nerozumného zvířete, měli bychom důvod se domnívat, že byly ve všem stejné povahy jako tato zvířata; kdežto kdyby existovaly stroje, podobající se našim tělům a napdobující naše úkony potud, pokud by to mravně bylo možné, měli bychom vždy dva velice vážné důvody, abychom poznali, že proto ještě nejsou skutečnými lidmi.

První důvod je, že by nikdy nemohly užívat slov ani jiných znaků, skládajíce je, jako činíme my, abychom své myšlenky vyložili jiným. Neboť lze dobře chápat, že stroj může býti udělán tak, aby pronášel slova, ba dokonce aby pronášel některá ve spojení s tělesnými úkony, souvisejícími s nějakými změnami jeho orgánů: jako například když se ho dotkneme na určitém místě, aby se zeptal, co mu chceme říci, když na jiném místě, aby křičel, že ho to bolí, a podobně; nemůže však být udělán tak, aby slova různě sestavoval a takto odpovídal na vše, co se řekne v jeho přítomnosti, jako to i nejtupější lidé mohou činit. A druhý důvod je, že i kdyby vykonávaly určité věci stejně dobře nebo snad i lépe než kdokoli z nás, selhaly by nevyhnutelně v jiných, při nichž by vyšlo najevo, zže nejednaly s vědomím, nýbrž toliko podle sestavení svých orgánů; neboť rozum je všestranný nástroj, kterého lze užívat ve všech možných případech, kdežto tyto orgány musí mít nějaké zvláštní uzpůsobení pro každý úkon jednotlivý; a proto je morálně nemožné, aby rozmanitost těchto orgánů v jednom stroji stačila přivést jej k tomu, aby jednal za všech okolností života stejně, jako jednáme my vlivem svého rozumu.

Doporučená literatura k tématům seminárních prací:

1) Lidé a příroda
E. Kohák, Zelená svatozář
V. Bělohradský, Myslet zeleň světa
R. Kolářský, O. Suša, Filosofie a současná ekologická krize
F. Capra, Bod obratu
J. Lovelock, Gaia vrací úder

2) Lidé a stroje
A. Gehlen, Duch ve světě techniky, nakl. Svoboda, Praha 1972
Hans Jonas, Princip odpovědnosti: Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Praha, Oykoimenh 1997
A. Toffler, H. Toffler, Nová civilizace – třetí vlna a její důsledky
Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Oikoymenh
Markoš, Kelemen – Berušky, andělé a stroje
R. Descartes, Rozprava o metodě

3) Konec civilizace a budoucnost člověka
Technocalyps – online dokument
A. Weisman, Svět bez nás
J. Kelemen, Kybergolem
C. McCarthy, Cesta
A. Huxley, Konec civilizace aneb překrásný nový svět
J. Baudrillard, Amerika
hesla: transhumanismus, post-apokalyptic, 2012, Peak Oil

4) Média
N. Postman, Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy,
J. Vančát, Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Předpoklady gnozeologické analýzy obrazové stránky nových médií
R. McChesney, Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích
M. McLUhan, Člověk, média a kultura; Jak rozumět médiím
P. Virilio, Informatická bomba (Válka a film, Estetika a mizení)
T. W. Adorno, Schéma masové kultury
I. Ramonet, Tyranie médií
D. Rushkoff, Manipulativní nátlak (Kyberie)

5) Náboženství
D. Lewis-Williams, D. Pearce, Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů (Mysl v jeskyni)
J. Narby, Kosmický had
H. Kalweit, Svět šamanů a vnitřní vesmír
M. Eliade, Posvátné a profánní (Aspekty mýtu, Obrazy a symboly, Mýtus o věčném návratu)
Otakar A. Funda, Víra bez náboženství
E. Gilson, Bůh a filosofie

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: