Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Úvod do filozofie – formulace otázky a osnova textu

Posted by pitvok on Prosinec 9, 2010

1) Umět si položit správnou otázku není nic samozřejmého. Současný systém hromadného vzdělávání nás vede spíše k opaku.

Dítě poznává, jakou moc má kladení otázek, nejprve doma. Jedna výzkumná studie zjistila, že čtyřleté děti hovořily se svými matkami průměrně 27x za hodinu, přičemž se s nimi v každém rozhovoru vystřídaly v průměru 16x. Polovinu z těchto rozhovorů zahájily děti; ty pokládaly za hodinu průměrně asi 26 otázek. Badatelé zjistily „epizody zvídavosti“, epizody vytrvalého zkoumání prostřednictvím rozhovoru, existují ve všech typech rodin. Doma jsou děti svým rodičům obvykle partnery v dialogu. Co se pak stane, když přijdou do školy?
Studie ukázala, že když děti nastoupily do školy, množství rozhovorů s učiteli pokleslo na 10 za hodinu, přičemž se v každém z nich v jednotlivých pomluvách vystřídaly asi 8x. Většinu rozhovorů započali učitelé a ti také kladi většinu otázek. Tato studie i další podobné prokázaly, že děti ve škole kromě toho, že hovoří méně než doma, mohou také jen méně často v jednom rozhovoru promluvit, kladou méně otázek, méně často žádají informaci, užívají jednodušších vět, vyjadřují se v menší významové šíři a řidčeji užívají řeči k plánování, reflektování, diskutování či vzpomínání na dřívější události.“ (Fischer R., Učíme děti myslet a učit se, Portál 1995)

2) Základní otázky jsou tyto:

Co to znamená? Jaký je význam toho, co tvrdím? Jak mohu pojem, který používám definovat?

Proč to tak je? Jak k tomu došlo? Jaké jsou příčiny?

Co z toho vyplývá? K čemu to, co tvrdím vede? Co se dá na základě mých tvrzení vysvětlit?

3) Střední cesta

Také ve filozofii, podobně ale v jiném smyslu než v buddhismu, existuje střední cesta. Je to cesta mezi přílišnou obecností a blouděním mezi fakty.

Výchozí otázka při psaní krátké úvahy by mi měla umožnit, abych se neztratil v lese faktů a jednotlivých údajů. Např. existuje mnoho způsobů a forem vztahu lidí k tomu, čemu říkáme příroda. Otázka Jaký je vztah člověka k přírodě? je ale příliš obecná. Dá se na ní odpovídat mnoha různými způsoby a z mnoha různých hledisek. Také předpokládá, že víme, co znamená pojem „příroda“ a co se skrývá pod pojmem „člověk“.

Před tím, než si mohu k nějakému tématu položit vhodnou otázku, musím se nejprve vyznat v mnohosti faktů, mít o nich přehled, a měl bych také umět definovat pojmy, s nimiž pracuji. Pokud se pod otázkou skrývá příliš velké množství nesourodých faktů a obecných pojmů je velký problém, jak na ni vlastně odpovídat.

Příkladem příliš faktické otázky je třeba tato: „Jak člověk znečišťuje přírodu?„. Odpovídání na ni mě totiž dovede pouze k vyjmenování různých faktických způsobů znečišťování, ale neumožní mi problematice vztahu lidské činnosti a přírody porozumět.

Za vhodnou výchozí otázku by se v tomto kontextu dala považovat např. tato: Co to znamená ničení přírody? Abych na takovou otázku odpověděl, musím za prvé vědět, co to znamená ničit. Kdy už mohu mluvit o ničení, kdy pouze o znečišťování, kdy je lidská činnost stále přirozenou součástí přírodních procesů? A proč je to vlastně problém? Proč se na ničení vůbec ptám? Jak k němu dochází a k čemu vede?

Vhodná filozofická otázka by teda měla být otázka po významu, po pojmu, po tom, co věci a slova znamenají. Musí mi umožnit téma nějakým způsobem otevřít, zpřístupnit, vstoupit do něj, ale tak, aby má řeč nezůstávala pouze u konstatování faktických událostí, a zároveň aby se nezastavila u všeobecných a tím pádem nejasných pojmů a tvrzení.

4) Rozhovor

Filozofická úvaha není monolog, není to kázání o pravdách, vyjmenování vlastních domněnek, ale diskuze o nějakém problému. Je proto, a to zejména pro začátečníky nebo hosty na poli filozofie, vhodné vycházet už z toho, co promyslel a napsal někdo přede mnou.

Stejně jako v každém jiném oborou lidské činnosti, i ve filozofii, a zde možná více než kde jinde, je potřeba seznámit se s tím, co k danému problému či tématu řekli zkušenější. Je dobré navázat na už napsaný text a vést s ním rozhovor. Ptát se, co znamená, proč tvrdí, to, co tvrdí, jak k tomu došel, a co z toho vyplývá, ať už pro mě osobně nebo obecně pro každého.

5) Postup při psaní

– Položení vhodné otázky
–  Stanovení kontextu: Z čeho budu vycházet při formulaci odpovědi? Z jakého hlediska´budu na otázku odpovídat? Jaké pojmy použiju? Jakými texty (obrazy, filmy, …) se budu inspirovat?
– Postupuji od známého k neznámému. Začínám vždy od toho, co vím. Vycházím z nepochybných tvrzení, z toho, s čím musí souhlasit každý, kdo bude text číst. Vycházím z bezsprostředních zkušeností, které je možné snadno potvrdit nebo vyvrátit, tj. jsou ověřitelné. Známé rozvíjím pomocí dalších vhodných otázek tak, abych došel k nějakému obecnému vysvětlení, k zajímavé a elegantní interpretaci, k porozumění, které bude platné i pro druhé.
– Dbám na logickou návaznost. Není možné nesouvisle přeskakovat z jedné myšlenky na druhou. Filozofický text má být smyslupným a logickým rozvíjením výchozí otázky, výchozího problému. A má vést k formulaci jasných, srozumitelných a dostatečně vysvětlujících pojmů či tvrzení. Vše, co tvrdím, má být podložené, dokazatelné a ověřitelné. Uplatňuji Occamovu břitvu – Netvrď nic, co je nadbytečné.
– Shrnuji a uzavírám. Text by neměl vyšumět do ztracena. Může končit otázkami, ale takovými, které vyplývají z již promyšlených stanovisek a pojmů. V závěru každého psaní bych měl být schopen shrnout a ve zkratce vyjádřit, k čemu jsem při odpovídání na výchozí otázku dospěl.
– Pokud možno, vyhýbám se osobně zaměřeným tvrzením a sebepozorováním typu: Četlo se mi to dobře. Bylo to nepřehledné, ale vyznala jsem se v tom. Docela se mi to líbilo. Nevím, proč to někoho mělo zajímat, mě tedy ne.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: