Školní weblog

Novověká filozofie – zdroje informací

Posted by pitvok on Březen 2, 2011

Tento seznam literatury vytvořil H. Tippelt, doplnil vitpok

Doporučená primární literatura

Mikuláš Kusánský: Výbor z díla, in: P.Floss:Mikuláš Kusánský. Život a dílo, Praha 1977
Mikuláš Kusánský: O učenej nevedomosti, Bratislava 1979
Jakob Bohme: Cesta ke Kristu. Mystické traktáty konce věků, Vyšehrad 2003
Jakob Bohme: Rozmluva žáka s mistrem, 1991
Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti
Giordano Bruno: Dialogy, Praha 1956
Montaigne, Michel de: Eseje. Praha : ERM, 1995
Francis Bacon: Nové organon
René Descartes: Rozprava o metodě, Svoboda, Praha 1992
René Descartes: Meditace o první filosofii, Svoboda, Praha 1970
Benedictus Spinoza: Etika, Svoboda, Praha 1977
B. Spinoza: Pojednání o nápravě rozumu
B.Pascal: Myšlenky, Praha 2000
Leibniz, Gottfried Wilhelm: Monadologie a jiné práce, Svoboda, Praha 1982 – texty „Principy přírody a milosti založené na rozumu“, „Monadologie“, příp. další
John Locke: Esej o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1984
Thomas Hobbes: Výbor z díla, Praha 1988
George Berkeley: Pojednání o základech lidského poznání, Svoboda, Praha 1995
David Hume: Zkoumání lidského rozumu, SPN, Praha 1971
Hume, David: Skeptik, in: Filosofický časopis, 56 (2008), No. 2
Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů, Praha 1976
Immanuel Kant: Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Svoboda, Praha 1972
Kritika čistého rozumu
Kritika praktického rozumu
Kritika soudnosti
J.J.Rousseau: Rozpravy, Praha 1989
J. J. Rousseau: O společenské smlouvě, Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
J.G.Fichte: Výber z diela
W.F.J. Schelling: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody
Výbor z díla
Schopenhauer: Svět jako vůle a představa.
Feuerbach, L.: Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce. Praha : NČAV, 1959
Marx, K.: Odcizení a emancipace člověka. Praha : Mladá fronta, 1967
Marx, K., Engels F., Vybrané spisy I – III
Kierkegaard, S. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha : Svoboda-Libertas, 1993
Kierkegaard, S., Filosofické drobky
Nietzsche, F. Radostná věda; Mimodobro a zlo; Zrození tragédie; Tak pravil Zarathustra,
Ecce homo; Genealogie morálky
Comte, A.: Výbor z díla (1967)

Přehledová literatura

Základní
Sobotka, Znoj, Moural: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, FÚ, Praha 1993
Bondy, E.: Poznánky k dějinám filosofie, sv. 6., Praha 1995
Emerich Coreth, Peter Ehlen, and Josef Schmidt, Filosofie 19. století, trans. David Mik (Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003)

 

Doporučená
Röd, Wolfgang: Novověká filosofie. Díl 1 a 2, Praha : OIKOYMENH, 2004
Fritjof Capra: Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura
„Filosofie novověká“, in: Harald Höffding, Josef Král, Přehledné dějiny filosofie, Praha: František Strnad, 1941, s. 95nn
Richard Falckenberg, Dějiny novověké filosofie, Praha: Laichter, 1899.
Vilém Windelband, Novověká filosofie, Praha: Otto, 1921.
Emerich Coreth, Harald Schöndorf, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc: Olomouc, 2002.
Gorfunkel, A.Ch.: Renesanční filosofie, Svoboda 1987

Rozšiřující
R. S. Woolhouse, The Empiricists, Oxford: OUP, 1988.
John Cottingham, The Rationalists, Oxford: OUP, 1988.
Richard H. Popkin, History of Scepticism, Oxford: OUP, 2003.
Anthony Quinton, Francis Bacon, Oxford: OUP, 1980.
Stillman Drake, Galilei, Oxford: OUP, 1980.
Dominik Perler, René Descartes, München: Beck, 1998.
Tom Sorrell, Descartes, Oxford: OUP, 1987.
John Dunn, Locke, Oxford: OUP, 1984.
George MacDonald Ross, Leibniz, Oxford: OUP, 1984.
Elisabeth Labrousse, Bayle, Oxford: OUP, 1983.
Josef Moural, „Kognitivní psychologie a Lockův podíl na utváření novověké filosofie“,  Filosofický časopis 53 (2005), s. 23-32.
Josef Moural, „Hyperbolická skepse a cesta ke cogito v Descartových Meditacích„,  Filosofický časopis 51 (2003),  s. 739-755.
H. Tippelt, Spinozova základní chyba, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica, ISBN 978-80-244-1711-0, ISSN 1212-1207, Olomouc 2006.
H. Tippelt, David Hume: Skeptik, překlad a komentář, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 56, No. 2, Praha 2008.
H. Tippelt, Vztah ideje a afektu u Spinozy – inkrementálně-holistická interpretace., 2008, online http://tippelt.wordpress.com/category/knihy/vztah-ideje-a-afektu-u-spinozy/
M. Sobotka, Descartes v současném zrcadle, Reflexe 31

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: