Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Filozofie výchovy V. – Výchova v elektronickém věku

Posted by pitvok on Duben 8, 2011

Četba a interpretace úryvků z knihy M. McLuhana, Jak rozumět médiím?

Kapitola „Médium je poselstvím“, se snad stane jasnější, jestliže si připomeneme, že každá technologie pro člověka postupně vytváří zcela nové prostředí. Prostředí nejsou nějakými pasivními obaly, nýbrž aktivními procesy. Ve své skvělé práci Předmluva k Platónovi (1963) staví Eric Havelock proti sobě orální a písemnou kulturu Řeků. V Platónově době už díky psanému slovo existovalo nové prostředí, které začalo člověka zbavovat kmenovosti. Předtím mladí Řekové dospívali díky procesu kmenové encyklopedie. Učili se nazpaměť básním. Básníci poskytovali konkrétní operační rady pro všechny životní situace – byla to jakási veršovaná časopisecká poradna pro zlomená srdce. Příchod individuálního, již ne kmenového člověka, si vyžádal nový druh vzdělání. S takovým programem pro vzdělané muže, založeným na idejích, přišel Platón. Díky fonetické abecedě byla operační moudrost Homéra, Hesioda a kmenové encyklopedie nahrazena moudrostí roztříděnou. Od té doby až dodnes se vzdělání v západním světě opírá o roztříděná data.

V dnešním elektronickém věku však roztřídění dat ustupuje rozpoznání modelu, což je jedním z hlavních hesel firmy IBM. Pohybují-li se data mžikovou rychlostí, je klasifikace příliš fragmentární. Aby se lidé vyrovnali s daty přicházejícími elektronickou rychlostí v typické situaci „informačního zahlcení“, uchylují se ke studiu konfigurací, podobně jako námořník po pádu do Maelströmu E. A. Poea. Problém se spoustami nedostudovaných mladých lidí se u nás teprve začíná rýsovat. Dnešní studenti vyrůstají v elektricky uspořádaném světě. Není to svět kol, nýbrž obvodů, ne fragmentů, nýbrž integrálních modelů. Dnešní studenti žijí myticky a hloubkově. Ve škole se však střetávají s organizací založenou na klasifikovaných informacích. Školní předměty jsou od sebe odtrženy. Jsou pojaty vizuálně, jako nějaký graf. Student nemůže najít žádný způsob, jakým by byl vztažen, a nedokáže ani přijít na to, jaký je vztah školství k „mytickému“ světu elektronicky zpracovaných dat a zážitků, které považuje za samozřejmost. Jak to vyjádřil jeden vyšší úředník firmy IBM: „Když mé děti začali chodit do školy, měly za sebou ve srovnání s mými rodiči několik životů.“

V mechanickém věku, který je dnes na ústupu, bylo možno bez velkých starostí podnikat mnohé. Vzhledem k všeobecně pomalému pohybu se reakce velmi zpožďovaly. Dnes k akcím i reakcím dochází téměř současně. Žijeme sice myticky a integrálně, avšak dále myslíme ve starých fragmentarizovaných modelech prostoru a času, které vládly v předelektrickém věku. Západní člověk získal z technologie literární schopnost jednat bez reakce. Výhody takové sebefragmentarizace ukazuje příklad chirurga, který by byl zcela paralyzován, kdyby se dal do operace lidsky vtáhnout. Naučili jsme se s velkým odstupem provádět i ty nejnebezpečnější sociální operace. Tento náš odstup však byl postojem nevtaženosti. V elektrickém věku, kdy jsme díky technologické extenzi naší centrální nervové soustavy vtaženi do celku lidstva a kdy v sobě zahrnujeme celé lidstvo, nezbytně hloubkově participujeme na důsledcích každého svého činu. Už není možná povznesenost a odstup literárního západního člověka.

Edmunda Bacona z filadelfské urbanistické komise napadlo, že by se školáci mohli stát cennými výzkumníky a spolupracovníky v přetváření vzhledu tohoto města. Vstupujeme do nového věku školství, které je programováno na objevování, ne na výuku. S růstem počtu vstupů roste i potřeba pochopení a rozpoznání modelů. Slavný Hawthornův pokus, podniknutý před mnoha lety v továrně firmy Western Electric poblíž Chicaga, odhalil jednu záhadu: ať byly pracovní podmínky jakkoliv změněny, dělníci pracovali lépe a výroba stoupla. Bez ohledu na to, zda se vytápění, osvětlení nebo trávení volného času zlepšily nebo zhoršily, zlepšila se kvantita a kvalita výroby. Experimentátoři dospěli k pesimistickému závěru, že testování zkreslilo skutečnost. To nejdůležitější jim ušlo: když je dělníkům umožněno spojit síly v procesu učení a objevování, dostaví se fenomenální růst produktivity.

Už se objevily předpovědi, že v budoucnosti značně stoupne počet těch, kteří nedokončili studium. Jejich potřeba participace na procesu učení nebude uspokojena. Totéž se týká i problému „kulturně znevýhodněných dětí“. Tyto děti nacházíme nejenom v chudinských čtvrtích, ale stále častěji i na bohatých předměstích. Kulturně znevýhodněným dítětem je dítě televizní, neboť televize poskytuje nové prostředí s nízkoum mírou vizuální orientace a vysokou mírou vztaženosti, což dosti znesnadňuje přizpůsobení našemu školskému systému. Naše kultura by mohla reagovat zvýšením vizuální kvality televizního obrazu, takže by studenti získali přístup ke starému vizuálnímu světu učebny a osnov. … Avšak televize je pouze jednou součástí elektronického prostředí mžikově rychlých obvodů, které nahradily starý svět kol, matic a šroubů. Bylo by od nás nerozumné, kdybychom všemožně neusnadnili přechod od vizuální fragmentace, charakteristické pro dosavadní školský systém.

Když se objevil radar, bylo nutné odstranit dřívější systém ochrany měst pomocí balónů. Balóny se staly překážkou elektrické zpětné vazby nových radarových informací. Stejně tomu může být i v případě značné části našich školních osnova, nemluvě o umění vůbec. Můžeme si dovolit užívat jen těch jejich částí, které podporují vnímání našich technologií a jejich psychologických a sociálních důsledků. Umění jakožto radarové prostředí nabývá funkce  nepostradatelného výcviku vnímání a ne priviligované potravy pro elitu. Umění jakožto radarová zpětná vazba poskytuje dynamický a měnící se kolektivní obraz. Tento obraz nás nemá změnit; spíše by nám měl pomáhat, abychom uprostřed i těch nejrušivějších novinek udrželi stálý kurz k trvalým cílům. Dnes už víme, že je marné pokoušet se měnit svoje cíle stejně často, jako měníme technologie.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: