Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Filozofie přírody FŽP – Mýtické pojetí přírody

Posted by pitvok on Duben 11, 2011

Obsah hodiny:

Tématem hodiny byl předfilozofický a předvědecký vztah k přírodě v kmenových lovecko-sběračských společnostech a v mytických společnostech zemědělského typu. Pokusili jsme se odlišit bezprostřední šamanský vztah k přírodě v původních kmenových společnostech od mytickým vyprávěním zprostředkovaného vztahu ke světu ve starověkých zemědělských společnostech. Kmenový šamanismus: používání technik transu (změněné stavy vědomí), šaman jako specialista na komunikaci s duchy, rovnostářský přístup k rozšířenému vědomí v rámci iniciačních rituálů.
Mytický vztah ke přírodě: jazyk a vyprávění hlavním nástrojem, vznik kněžské-básnické vrstvy ovládající písmo s privilegovaným přístupem k božskému

Texty:

1) M.Eliade, Šamanismus aneb nejstarší techniky extáze,  s. 93-4

Během iniciace se budoucí šaman musí naučit tajný jazyk, který bude při obřadech používat k dorozumívání s duchy a se zvířecími duchy. Tento tajný jazyk se naučí buďto od učitele, nebo sám, tj. přímo od duchů; obě tyto metody se praktikují současně např. u Eskymáků. Existence zvláštního tajného jazyka byla zjištěna u Laponců, Osťaků, Čukčů, Jakutů a Evenků. Evencký šaman během transu údajně rozumí jazyku celé přírody.
U guayanských Indiánů „pojednou ticho poruší výbuch podivných, ale vskutku strašlivých výkřiků; chýši zaplní jekot a řev a rozechvějí se její stěny. Tento křik se zvedá jako rytmický jekot, přecházející postupně v tlumené vzdálené mručení a potom propuká znovu.
Takové výkřiky oznamují přítomnost duchů, právě tak jako ji ohlašuje určité chování zvířat. Řada slov užívaných během seance má původ ve skřecích ptáků i jiných živočichů. Jak uvádí Lehtisalo, šaman upadá do transu s pomocí bubínku a vyráží vysoké hrdelní zvuky a všude se přitom zpívají kouzelné texty,
Naučit se jazyku zvířat, zejména ptáků, znamená na celém světě totéž jako poznat tajemství přírody, a tedy dokázat věštit. Jazyku ptáků se obvykle naučíme tak, že sníme hada nebo jiné zvíře známé svými kouzelnými schopnostmi. Tato zvířata mohou odhalovat tajemství budoucnosti, protože jsou chápána jako jakési nádoby schraňující duše nebo epifanie bohů. Naučit se jejich jazyku, napodobovat jejich hlas znamená komunikovat s oním světem a s nebesy. S týmž ztotožněním se zvířetem, zejména s ptákem, se opět setkáme, až budeme pojednávat o oděvu šamanů a kouzelném letu. Ptáci jsou psychopompové. Stát se sám ptákem nebo být ptákem doprovázen znamená schopnost ještě za života podniknout extatickou cestu do nebe a na onen svět.

Otázky k textu:
1) Kdo je to šaman a jaká je jeho hlavní funkce?
2) Co je to trans a proč během něj může šaman rozumět „jazyku celé přírody“?
3) Jak lze na základě tohoto textu charakterizovat vztah k přírodě v kmenové společnosti?

2) Hulkrantz A., Domorodá náboženství severní Ameriky, s. 115-116

Náboženské myšlení Zuniů odvozuje svůj počátek z mýtu o původu. Tento mýtus má dvě odlišné podoby … mýtus o zplození … a … mýtus o vynoření. Mýtus o zplození vypráví, jak Otec Nebe (neboli otec Slunce) vystoupil z mlhy prehistorického světa. Žil společně s matkou Zemí a v nejhlubším, čtvrtém lůně země byl počat život. Toto vyprávění bylo nazváno „mýtem o rodičích světa“ a je známo u některých pueblanských národů a kmenů v jižní Kalifornii a má protějšky v Polynésii a vychodní Asii. Spojuje počátek světa se sexuálním rozmnožováním a je pravděpodobně svázáno s vírou v zemědělskou plodnost. Jeho součástí je samozřejmě mýtus o vynoření … Zpočátku byl svět prázdný. Nahoře na obloze byli pouze Otec Slunce a Matka Měsíce, zatímco lidé žili dole v temném čtvrtém podsvětí. Slunce požádalo své dva syny, dvojčata-bohy války, aby sestoupili dolů a přivedli lidi na jeho světlo, což tito dva bohové, popisovaní jako hvězdy, vykonali. Dali lidem pokyn, aby se připravili. Lidé si vzali s sebou všechny posvátné váčky na vyvolání deště, sněhu a k podpoře růstu semínek a vyšplhali po rákosí. Prošli čtyřmi podsvětími: ukoptěným světem, sirným světem, světem mlhy a světem opeřených křídel, v němž spatřili slabé světýlko. Nakonec se vynořili do zářivého světa Otce slunce.

Otázky k textu:
1) Co je to mýtus?
2) Co je to mýtus o původu?
3) Jaký je v nejstarších mytologiích vztah mezi sexuální, přírodní a božskou plodností?
4) V čem se liší mytický vztah k přírodě v zemědělské společnosti od kmenového lovecko-sběračského šamanismu?

3) H. P. Duerr, Sedna aneb  láska k životu, s. 54-55

Ve vstupní části jeskyně La Magdaleniene leží v reliéfu na skalní stěně zasažené jeětě denním světlem dvě ženy,  s jednou nohou volně položenou, druhou přitaženou k tělu, takže se návštěvníkům jeskyně nabízí zvláště vypracovaný klín. Každé z nich je přiřazeno vyobrazení koně a bizona a téměř se zdá, jako by obě ty mírně zakloněné ženy měly vyjádřit, že jeskyně je připravena vstupujícího přijmout.
Podobná ritina se nachází v jeskyni Le Gabilou. Zde je zobrazena na zádech ležící žena a podle všeho je v ‚rentgenovém stylu‘ znázorněna její vagína a snad i děloha. Protože se opět jedná o těhotnou ženu, můžeme i v téhle rytině spatřovat zpodobení ženy připravené k početí. Symbolizovala také tato žena Zemi a její vagína jeskyni?
V jeskyni Pech-Merle se nalezla vyobrazení kyprých žen, nakloněných dopředu, přičemž jim visí prsy a zadnice je výrazně vystrčena, malovaná prsty do vlhké jílové stěny a překrytá obrazy mamutů a jiných zvířat. V takovém podřepu byly ženy vyobrazovány často – plasticky, což dokládají nálezy v Oelknitze, Petersfelstu, Sireuil, nebo na rytinách, jako jsou břidlicové desky z Gönnersdorfu, a tyto pozice se interpretovaly jako taneční.
Takové taneční postoje nalézáme u dnešních lovců a sběraček a signalizují u žen připravenost k souloži. Tak třeba u Křováků skupiny !Ko tančí ženy a dívky tanec antilop oryx. Zařazeny jedna za druhou kývají boky, kolem nichž nosí perlové šňůry – ohon antilop oryx – a vystrkují zadek, aby na okamžik ukázaly genitálie, zejména prodloužené stydké pysky, hodnocené jako obzvláště sexy. Po pěti dnech se tance účastní i muží a předvádějí společně se ženami průběh páření antilop oryx.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: