Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Filozofie přírody FŽP – Předsokratovská filozofie

Posted by pitvok on Duben 11, 2011

Obsah hodiny:
S jakým vztahem přírodě se setkáváme v rané řecké filozofii? Jak se nové filozofické myšlení liší od mýtického vztahu ke světu? Předsokratiky jsme vykládali jako hledače počátků ve smyslu toho, z čeho všechno ostatní vzniká, vychází a do čeho zase zapadá, díky čemu všechno existuje a z čeho lze všechno ostatní vysvětlit. Jako příklad nám posloužili dvě odlišné a do jisté míry hraniční filozofické postavy: Hérakleitos jako myslitel změny a protikladů a Parmenidés jako myslitel neproměnlivého a jednoznačného bytí .

Texty:

A) Hérakleitos

B 14: Komu věští Hérakleitos z Efesu? tulákům nocí – mágům, bakchantům, lénaím, mystům

1) LOGOS a ROZUM
B 50: Naslouchajíce, je moudré souhlasit ne se mnou, ale s řečí, zvědět jedno – všechno
B 116: Všem lidem patří poznávání sebe sama a uvažování
B 74: Mít na paměti, že není třeba být jako děti rodičů, proště řečeno, jako posluchači pouček.
B 112: Uvažovat – největší zdatnost a moudrost, mluvit a konat pravdivé věci, vnímajíc podle přirozenosti
B 2: Přes společný jsoucí logos, mnozí žijí, jako když mají své vlastní vědomí.
B 45: Ani ten, kdo prošel všechny cesty, nenalezne hranice duše – tak hluboký má logos.
B 115: K duši patří logos, který roste sám sebou.
B 95: Vzdělání je druhé slunce pro vzdělané.

2) SPOLEČNÉ, STEJNÉ
B 114: Je třeba upevňovat se tím, co je společné všem, když se mluví s rozumem, tak jako se obec upevňuje zákonem, a ještě silněji
B 113: Společné je všem vědomí.
B 80: Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem i podle onoho potřebného.
B 89: Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.

3) PROTIKLAD, SPOR, NESHODNOST, ZÁPAS
B 8: Protikladné – shodné
(A z neshodných věcí nejkrásnější harmonie a všechno vzniká sporem)
B 51: Nechápou, jak neshodné spolu navzájem souhlasí; protikladná harmonie jako u luku a lyry.
B 53: Zápas je všech otec, všech král, a jedny předvádí jako bohy, jiné jako lidi; jedny činí otroky, jiné svobodnými
B 77b: Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.
B 62: Nesmrtelní – smrtelní; smrtelní – nesmrtelní; jsou živí smrtí těch druhých, jsou mrtvi životem těch prvních.
B 61: Moře – voda nejčistší i nejnečistější; pro ryby pitná i spásná, pro lidi nepitná a záhubná.
B 60: Cesta – nahoru, dolů, jedna a táž

4) JEDNO
B 10: Stýkající se – celé a necelé, shodné a neshodné, souzvučné a nesouzvučné, a ze všeho jedno a z jednoho vše
B 41: To jedno moudré – vědět, že důmysl, byť kterýkoliv, všechno řídí skrze vše.
B 32: To jedno moudré – samotné nechce i chce být zváno Diovým jménem.

5) VZNIK, PLYNUTÍ
B91: Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky, (podle Hérakleita, ani se nelze týmž způsobem dvakrát dotknout smrtelného jsoucna, neboť se rozptyluje a zase spojuje, pronikavostí a rychlostí proměny; zrovna tak se ho nelze dotknout ani znovu ani dříve, neboť se zároveň spojuje i odlučuje a přibližuje a vzdaluje.
B 49a: Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme, jsme i nejsme

6) OHEŇ
B 30: Kosmos, stejný pro všechny, neučinil žádný z bohů ani lidí, ale vždy byl a je a bude – stále živý oheň, který se zažehává podle míry a uhasíná podle míry
B 64: Toto veškerenstvo řídí blesk
B 66: Oheň, který přichází, všechno tříbí i odhalí.
B 90: Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato.
B 31: Obraty ohně – nejprve moře; a z moře – napůl země, napůl blýskavice

B) Parmenidés

Parmenidés a Zenón z Eleje byli již v antice zváni „zastaviteli celku“: bylo tomu tak proto, že zmíněný problém řešili tím, že „pravdivé bytí“, bytí, jak je vpravdě (ALÉTHEIA), považovali za neměnné a nepohyblivé. V oblasti pravdy nemá pohyb místo. Naproti tomu svět našeho každodenního počínání, smyslový jevový svět určili jako oblast „mínění“, a zde se zajisté s pohybem lze setkat. Rozpor je řešen postulováním dvou sfér světa, sféry „pravdivého bytí“, sféry toho, jak je tomu „vpravdě“ a sféry „míněného“, sféry toho, co je přístupné našemu mínění a každodennímu žití.

Uvedení prvních dvou cest: „Nuže sdělím ti cesty zkoumání, jež jedině se mají myslet: první, jež říká, že (jsoucí) je a že nemůže nebýt. To je cesta pravého Přesvědčení (protože směřuje k pravdě); druhá, jež říká, že (jsoucí) není a že nutně musí nebýt. Tato cesta, říkám ti, je zcela nepoznatelná.  To, co není, bys totiž nepoznal (není to možné) ani bys o tom nemohl mluvit. Neboť totéž je v (k) myšlení a v (k) bytí … Co je k mluvení a k myšlení, musí být, neboť to je k bytí, zatimco to, co není, není.

Nevědomí smrtelníci, dvojhlavá stvoření. Bloudící mysl jim v hrudi řídí bezmoc a oni plynou, hluší a slepí, ve zmatených zástupech, jako zmámení. Myslí si, že být a nebýt je totéž a netotéž – cesta jich všech je zvratná.

Rozumem (LOGOS) posuzuj ten kontroverzní důkaz, který vyhlašuji.

Teď zbývá povědět jen o jedné cestě; o té že (jsoucí) je. Na této cestě jsou velmi četná znamení toho, že to, co je, je nestvořené a nezničitelné, celé jedinečné, nepohnuté a dokonalé; nebylo ani nikdy nebude, neboť je celé najednou nyní, jedno a souvislé.
Neboť jak pro ně budeš hledat zrození? A já ti nedovolím říct, že vzešlo z nejsoucího; neboť nelze říci či myslet, že není.
Rozhodnutí záleží na tomto: je nebo není – již je však rozhodnuto tak, jak nutno, totiž jednu cestu odložit coby nemyslitelnou a bezejmenou a druhé cestě dovolit být a být pravdivou. Jak by tedy jsoucí mohlo být zničeno? Jak by mohlo vzniknout? … Též není rozdělené, … Nehnuté a … bez začátku a bez ustání

Nebylo totiž, není a nebude nic než to, co je, neb to Osud spoutal být celé a nepohnuté

Otázky k textům:
1) Jak lze co nejstručněji charakterizovat myšlení každého z autorů?
2) Vysvětlit motiv zápasu protikladů u Hérakleita!
3) Vysvětli jádro Parmenidova argumentu?
4) Co znamená, že „veškerenstvo řídí blesk“?
5) Proč musí být podle Parmenida bytí nestvořené, nezničitelné, nepohnuté, dokonalé, jedno a souvislé?
6) Jaký je vztah presokratovského myšlení k mýtu?

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: