Školní weblog

Vize a mystické zážitky – texty

Posted by pitvok on Říjen 11, 2011

1) Kalweit Holger, Svět šamanů a vnitřní vesmír, kap. 18 – Světelné vize a ohnivé koule

2) Klinická smrt jako změněný stav vědomí

3) Zkoumání smrti – Rozhovor s Raymondem Moodym

Na plovárně s Raymondem Moodym

4) Tibetská kniha mrtvých

4. Nahlédnutí do podstaty jasného světla
Poté, když vnější dýchání úplně přestalo a spánkové tepny byly pevně stisknuty, prones zřetelně následující slova. Jedná-li se o gurua nebo osobu duchovní vyššího stavu, nežli jsi sám, řekni:
„Ctihodný pane, nyní se ti zjevilo jasné prasvětlo. Poznej je a setrvej, prosím, v jeho zakoušení!“
Tak ho požádej. Všechny ostatní pak pouč takto:
„Ó synu vznešeného rodu, poslouchej! Nyní se před tebou rozzářilo čisté světlo prapodstaty. Poznej je!
Ó synu vznešeného rodu, podstatou tvého přítomného poznání je neposkvrněná prázdnota nevytvářející podstatu žádné věci, znaku či barvy. Právě tato neposkvrněná prázdnota představuje skutečnost ženského buddhy Samantabhadrí.
Toto tvoje poznání je sice pouhou prázdnotou, nikoli však prázdnotou bez jakéhokoli vnitřního obsahu. Je to jasné, čisté, nezkalené poznání, kterému nestojí nic v cestě. Právě takový intelekt představuje buddhu Samantabhadru.
Tvůj vlastní intelekt, jehož podstatou je prázdnota nevytvářející žádnou substanci, a tvoje nezkalené a jasné poznání jsou dvě neoddělitelné věci. Právě ony představují buddhovskou dharmákaju. Tvůj intelekt, ve kterém světlo a prázdnota jsou neoddělitelné, se nachází ve velké mase světla. A právě proto, že nezná ani vzniku, ani zániku, je to buddha Nepomíjejícího světla (Amitábha)
Toto vědět stačí. Poznat neposkvrněnou podstatu vlastního poznání jako buddhu a na svůj vlastní intelekt sám takto nahlížet, znamená pohroužit se do buddhovské mysli.

5) Svaté Hildegardy Cesty věz nebo Vidění a Zjevení, Kniha I., Vidění první
Viděla jsem jakoby horu velikou, mající barvu želenou, a na ní kohosi sedícího, takové jasnosti, že oslepovala mi zrak, a od něho po obou stranách rozprostíral se jemný stín, jakoby křídlo náramné šířky a délky. – A před ním, na úpatí hory té, stál jakýsi zjev, všude plný očí, na němž pro množství těch očí nerozeznávala jsem žádné lidské podoby.
– A před ním zjev jiný věku chlapeckého, v rouše zsinalém, v obuvi však bílé, a na hlavu jeho splývala tak mocná záře s toho, který seděl na hoře, že mi bylo nemožno na tvář jeho popatřit. – Ale od toho, jenž seděl na hoře, vycházelo mnoho živých jisker, jež u velikém půvabu kol zjevů těch se míhaly. – A ta hora jako by měla veliké množství okének, za nimiž prokukovaly jakoby hlavy lidské, některé zsinalé, a některé bílé. A ejhle, ten, který seděl na hoře, nejsilnějším a nejpronikavějším hlasem volal, řka:
Ó člověče, pomíjející prachu z prachu zemského, a popele z popela, křič a mluv o vstupu spásy neporušené, ať se poučí ti, kdož jádro Písem vidouce, nechtějí o něm ani mluviti, ani kázati, protože jsou vlažní a tupí pro zachování Boží spravedlnosti; klausuru mystikův jim otevři, kterouž tito bázlivci na poli skrytém bez užitku tutlají. Nuže, tak se rozlož na pramen překypující, a mystickou vědou plýtvejž tak, aby přívalem vláhy tvé ohromeni byli ti, kdož chtějí abys pro přestupek Evin byla opovrženou. Neboť důmysl hloubky této od člověka nebéřeš, nýbrž přijímáš ho od svrchovaného a strašlivého soudce s hůry, kdež přejasným světlem tato jasnost mezi svítícími mocně bude svítiti. Vstať tedy, křič a říkej, co se tobě zjevuje neodolatelnou silou Boží pomoci. Neb ten, jenž mocně a vlídně vládne všemu tvorstvu svému, ty, kteříž se ho bojí a s dětinnou láskou v duchu pokory mu slouží, zalévá je jasem vyššího osvícení, a k radostem vidění věčného přivádí ty, kdož na cestě spravedlnosti setrvávají.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: