Školní weblog

Filozofie 20. století – zdroje informací

Posted by pitvok on Únor 15, 2012

Výkladové (sekundární) texty a učebnice k filozofii 20. století:

1) Fenomenologie a existencialismus
Fenomenologie tělesnosti, Petr Urban (ed.), Filosofický časopis – zvláštní číslo (sborník), 2011
Problémy fenomenologie: Od Husserla k Derridovi, Pechar J., Filosofia, 2007
Proměny fenomenologie: Úvod do Husserlovy filosofie, Blecha I., Triton, 2007
Fenomenologie a kultura slepé skvrny, Blecha I., Triton, 2002
Jan Patočka a věc fenomenologie, Rezek P., Galerie Ztichlá klika 2010
Kritika založení galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální fenomelogii“, Grygar F., Pavel Mervart 2005
O povaze jevů: Úvod do současné fenomenologie ve Francii, Karel Novotný, Pavel Mervart 2010
Zmeškaná setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století, Fulka J., Herrmann a synové 2004
Husserl a otázka „Co je normální?“, Mokrejš A., Triton 2003
Náš jazyk a můj svět: Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a mijení, Beran O, Filosofia 2010
Fenomén jako filosofický problém, sborník, Oikoymenh 2001
Filosofie 19. a 20. století I. a II., Röd W., Oikoymenh 2006
Smysl konečnosti, Kouba P., Oikoymenh 2001
Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho, Richir M., Filosofia 2011
Úvod do myšlení E. Husserla, Bernet R., Kern I., Marbach E., Oikoymenh
Fenomenologické studie k prostorovosti, sborník, UK FHS 2006
Existoval existencialismus?: výzva a ztroskotání J. P. Sartra, Novozámecká J., Filosofia 1998
K filosofii existence, Matějka M., Magnet-Press 1995
Hodnoty v existenciální filosofii G. Marcela, Bendlová P., Academia 2003
Simone de Beauvori a J. P. Sartre, Walter von Rossum, Volvox Globator 2003
Fenomén duševní poruchy: Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie, Kouba Petr, Oikoymenh 2006
Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Novák, A., Togga 2008
Dělník, nadčlověk, smrtelník, Novák A., UK Praha 2006
Z příhodného, M. Nitsche, Filosofie 2010
Časovost a smrtelnosti I. – III.: Studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova myšlení, Benyovzsky L., Novotný J., Pětová M., Togga

Primární autoři: Edmund Husserl, M. Heidegger, E. Fink, J. Patočka, Maurice Merleau-Ponty, E. Levinas, M. Buber, H. Arendt, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Martin Buber, Sören Kierkegaard,

2) Hermeneutika
Hermeneutika jako teorie poznání: Od základních otázek jakyka k výkladu Bible, Petr Pokorný (ed.), Vyšehrad 2006
Úvod do hermeneutiky, Grondin J, Oikoymenh 2011
Proměny hermeneutického myšlení, Hlouch L., Hroch J., Konečná M., CDK 2011
Kultura, kritika, dialog, Kögler H. H., Filosofia 2006
Tajemství hladiny: hermeneutika živého, Markoš A., Dokořán 2003
Po Bábelu: otázka jazyka a překladu, Steiner G., Triáda 2010
Hermeneutické pojetí zkušenosti, Mokrejš A., Filosofia
Jednání a situace, Čapek J., Oikoymenh 2007

Primární autoři:  Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas

3) Analytická filozofie
Analytická filozofie: Úvod, J. Fiala, OPS 2006
Analytická filozofie: První čítanka, Druhá a Třetí čítanka, Fiala J., OPS, 2002, 2003, 2006
Kapitoly z analytické filosofie, Peregrin J., Filosofie 2005
Úvod do analytické filosofie, Peregrin J., Herrmann a synové 1992
Logicko-sémantická propedeutika, Tugendhat E., Wolf U., Rezek 1997
Otázka významu: cesty analytické filosofie jazyka, Tomáš Marvan, Togga 2010
Základní pojmy filosofie jazyka a mysli, Hvorecký J., Marvan T., OPS 2007
Schizma 20. století, Nitsche M., Sousedík P., Šimsa M., Filosofia 2006
Metoda, význam, intence, Havlík V., 2003
Problémy analytické filosofie, Valenta L, Olomouc 2003
Obrat k jazyku: Druhé kolo – Jazyk, myšlení a svět v názorech posanalytických filosofů, Peregrin J., Filosofia 1998
Filozofie pro normální lidi, Peregrin J., Dokořán 2008

4) Strukturalismus a poststrukturalismus
Waldenfels B., Znepokojivá zkušenost cizího, Oikoymenh 1998
Majestát zákona: Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce, Petříček M., Herrmann a synové 2000
Stejné a jiné, Descombes V., Oikoymenh
Michel Foucalt: Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky, Dreyfus H., Rabinow P., Herrmann a synové 2010
Co je neostrukturalismus, Frank M., Pastelka:Sofis 2000
Budoucnost náboženství, Vattimo G., Rorty R., Karolinum 2007
Úvod do současné filosofie, Petříček M., Herrmann a synovén 2007
Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé, Petříček M., Herrmann a synové 2009
Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie, Petříček M. (ed.), Herrmann a synové 2011
Smysl dekonstrukce: Derridovské průřezy, Kožmín Z., Masarykova Univerzita 1998
Český strukturalismus a poststrukturalismus, Sládek O., (ed.), Host 2006
Strukturalismus a sémiotika, Hawkes T., Host 1999
Terminologický slovní českého strukturalismu, Grygar M., Host 1999
Znaky, obrazy a stíny slov: Úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů, Michalovič P., Zuska V., AMÚ 2009
Znak, struktura, vyprávění: Výbor  z prací francouzského strukturalismu, sborník, Host 2002
Příběh a diskurz: Narativní struktura v literatuře a filmu, Chatman S., Host 2008

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: