Školní weblog

Dění, událost, tekutost II.

Posted by pitvok on Listopad 15, 2012

1) A. N. Whitehead, Process and Reality

To, že „všechny věci plynou“ je první vágní zobecnění nesystematizované, a hrubé lidské intuice. Je to téma některých nejlepších hebrejských veršů v Žalmech; objevuje se mezi prvními zobecněními v řecké filozofii v podobě Hérakleitových výroků; v pozdějších barbarismu anglo-saského myšlení se objevuje v příběhu vlaštovky, která proletěla hodovní síní Northumbrijského krále; a ve všech fázích civilizace propůjčuje poezii její patos.
Máme-li se vrátit k oné základní, integrální zkušenosti, neobalené sofistikovanými teoriemi, k té zkušenosti, jejíž vysvětlení je hlavním cílem filozofie, pak je proud věcí (flux of things) právě tím zobecněním, kolem něhož musíme vybudovat náš filozofický systém.

Konkrescence je název procesu skrze který získává universum mnoha věcí individuální jednotu, v níž je každá položka této mnohosti podřízena konstituci nového tónu

Neobecnější obecný výraz ‚věc či ekvivalentě entita‘ neznamená nic jiného než být jednotou mnohého, kterážto jednota nachází svou niku v každém případě konkrescence

Každý případ konkrescence je sám novou individuální věcí, tj. není tu konkrescence a pak nová věc: když analyzujeme novou věc, nenacházíme nic jiného než konkrescenci.

_______________________________________________________________
Případ konkrescence je označen jako ‚aktuální entita‘ nebo ‚aktuální příležitost‘. Neexistuje úplný soubor věcí, které jsou touto aktuální příležitostí. Nevyhnutelným faktem je tu totiž tvořivost, díky níž nemůže existovat mnoho věcí, které nejsou podřízeny konkrétní jednotě.

__________________________________________________________________
Tak je soubor aktuálních příležitostí přirozeně východiskem další konkrescence, které z mnoha aktuálních příležitostí vytváří konkrétní jednotu. Proto nemůžeme nikdy zkoumat aktuální svět jinak než z hlediska bezprostřední conkrescence, která vždy falsifikuje předpokládanou úplnost.
__________________________________________________________

Tvořivost, díky níž existuje jakýkoliv relativně úplný aktuální svět, je z povahy věci datem pro novou konkrescenci coby přechod. Tak je aktuální svět z hlediska přechodu vždy relativním termínem a odkazuje k základu předpokládaných aktuálních příležitostí, jež je datem pro novou konkrescenci.

______________________________________________________

2) Deleuze and Guattari, Antioedipus: Capitalism and Schizophrenia I.
Je při činu všude, někdy funguje plynule, jindy se spojuje a začíná. Dýchá to, hřeje to, jí to. Sere to a šoustá. Jaká chyba, že jsme kdy říkal THE ID. Všude je To strojem – skutečným, ne figurativním. Stroje pohánějící další stroje, stroje poháněné dalšími stroji, se všemi nutnými párováními a spojeními. Stroj-orgán je napojen na stroj-zdroj-energie: jeden produkuje tok, který je druhým přerušován. Prso je stroj, který produkuje mléko a stroj-ústui je s ním spárován. Anorektická ústa váhají mezi různými funkcemi: jejich vlastník si není jistý, zda jsou jeho ústa strojem-na-jídlo, analáním strojem, mluvícím strojem nebo strojem dýchání.

___________________________________________________________________________________________________________

Je pravděpodobné, že na určité rovině jsou příroda a průmysl dvě různé a odlišné věci: z jednoho hlediska je průmysl opakem přírody; z jiného hlediska získává průmysl své suroviny z přírody; a ještě z jiného zase navrací přírodě svůj odpad, a tak dále. Dokonce i uvnitř společnosti jsou tyto typické vztahy člověk-příroda, průmysl-příroda, společnost-příroda zodpovědné za oddělení relativně autonomních sfér nazývaný produkce, distribuce a spotřeba.
Celý tento způsob rozlišování však, pokud ho vidíme z hlediska jeho formální struktur, předpokládá (jak ukázal Marx) nejen existenci kapitálu a dělbu práce, ale také falešné vědomí sebe sama i zdánlivě stálých prvků celého procesu, které si kapitalistická bytost nutně osvojuje.

______________________________________________________________________________________________________
Skutečná pravda, zářící, střízlivá pravda, jež spočívá v delíriu, je to, že neexistuje nic takového jako relativně nezávislé sféry nebo oběhy: produkce je bezprostředně spotřebou a procesu záznamu bez jakéhokoliv druhu zprostředkování. A proces záznamu a spotřeby přímo určují produkci, i když tak dělají uvnitř produkce samé. Vše je tedy produkcí: produkcí produkcí, jednání a vášní; spotřebovávání, smyslového potěšní, úzkostí a bolesti. Vše je produkce, protože procesy záznamu jsou okamžitě spotřebovávány či naplňovány a tato spotřeba je hned reprodukována. To je první význam procesu, jak ho tu užíváme: začlenění záznamu a spotřeby uvnitř produkce samé, což z nich činí produkce jednoho a téhož procesu.

Za druhé neděláme rozdíl mezi člověkem a přírodou: lidská podstata přírody a přirozená podstata člověka se stávají jedním uvnitř přírody, a to ve formě produkce nebo průmyslu, stejně jako je tomu uvnitř života člověka jako druhu.
Průmysl tak už není považován z vnějšího hlediska užitečnosti, ale spíš z hlediska své zásadní totožnosti s přírodou jako produkcí člověka a toho, co je lidmi produkováno. Ne člověk jako koruna stvoření, ale spíš jako bytost, která je v intimním kontaktu s hloubkou života všech forem a typů bytostí, jako bytost odpovědná dokonce za hvězdy a zvířata a která bez přestání napojuje stroj-orgán na energetický stroj: strom do svého těla, prso do svých úst, slunce do svého zadku: věčný ochránce vesmírných strojů. To je druhý význam procesu, jak tu tento výraz používáme: člověk a příroda nejsou protikladné termíny, které se konfrontují ve smyslu bipolárních protikladů. Spíš tvoří jednu a tutéž základní skutečnost, producent-produkt.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: