Školní weblog

Dění, událost, tekutost I.

Posted by pitvok on Listopad 15, 2012

1) G. Deleuze, Rokovania
Vo všetkých svojich knihách som skúmal povahu udalostí, jedine tento filozofický pojem je schopný zbaviť moci sloveso „byť“ a atribút.

2) A. Kliková, Mimo princip identity
„Daná pojmová uspořádání vyplývají vždy z konkrétních východisek příslušné filosofie. Vzhledem k tomu, že všechny filosofie identity jsou založeny na společném principu, dá se očekávat, že jejich pojmové konfigurace budou vykazovat rovněž společné struktruní rysy.
Na základě tohoto principu, podle kterého pro každé A, které myslíme, platí „A=A“ či „A je A“, jsou tedy dána určitá pevná pravidla pro budování vztahů mezi základními pojmy, …
¨    Prvním charakteristickým rysem každé pojmové konfigurace vyplývající z principu identity je podle našeho názoru fakt, že se v ní úzce pojí otázka po myšlení s otázkmou po bytí. Princip totiž umožňuje zabývat se filosoficky pouze tím, co jest jakožto myslitelné. Každé jsoucno je nutně myslitelným jsoucnem a otázka po tom, co je jsoucí, tedy konvenuje s otázkou, jak je takové jsoucí myšleno.
V případě karteziánské mathesis universalis znamená „myslet bytí“ rozumem uchopit pravdu o substanci, tj.  kontemplovat ve vědomí substance věcí v jejich evidenci, plnosti a aktualitě.
Druhým rysem pojmové konfigurace filosofií identity je bezesporu fakt, že myšlení se týká pouze takových jsoucen, která jsou jakožto myšlená vždy identifikovatelná jako ona sama (A= A). Každé jsoucno myšlené myšlením identity je vždy sebou samým, a to mimo jiné i v tom smyslu, že není něčím jiným. Princip identity tedy implikuje zároveň princip oddělení, z něhož vyplývá možnost odlišit myšlením jedno jsoucno od druhého.
Dalším zásadním rysem, který charakterizuje každou filosofii identity, je exkluzivní status lidské bytosti oproti ostatním myslitelným jsoucnům. … Pro ontologické určení lidské bytosti tudíž ve všech těchto systémech platí: v myšlení (racionálním rozpoznávání, rozumění, vyprávění) sebe samého jakožto myslící bytosti spočívá bytnost člověka (subjektu, pobytu, aktéra). Člověk je oproti jiným jsoucnům takovou bytostí, která myslí a je myšlena, jedním slovem, která se myslí.

3) Hérakleitos

B 53
Zápas je všech otec, všech král:
jedny předvádí jako bohy, jin jako lidi;
jedny činí otroky, jiné svobodnými.

B80
Je třeba vědět, že zápas je společný, a právo je sporem,
a všechno vzniká sporem,
a nutností

B 60
Cesta nahoru-dolů,
jedna a táž.

B 50
Hérakleitos tedy praví, že všechno je
Rozdělené nerozdělené
Zrozené nezrozené
Smrtelné nesmrtelné,
Řeč život,
Otec syn
Bůh spravedlivý.
Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč, je moudré aby souhlasili, že všechno jest jedno

B 88
Totéž je uvnitř:
Živé i mrtvé,
Probuzené i spící,
Maldé i staré.
Jedno je převrácením toho druhého,
a to druhé zas převrácením toho prvního

B 10 a B 11
Spojitosti:
celé a necelé, shodné a neshodné,
souzvučné a nesouzvučné,
a ze všeho jedno, a z jednoho vše.
Vždy se totiž rozchází i schází

B 12
Zenón z Kitia o duši říká, že je vnímatelným výparem, stejně jako Hérakleitos.
Ten totiž chtěl dát najevo, že když se duše vypařují,
vždy se stávají duchovnními,
a proto je přirovnal k řekám, když pravil:
Na ty, kdo vstupují do týchž řek,
se valí jiné a jiné vody;
duše se však z té vlhkosti vypařují.

B 49a
Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme,
jsme i nejsme.

B 30
Svět, stejný pro všechny,
neutvořil žádný z bohů ani z lidí
– ale byl vždy a je a bude –
vždyživý oheň,
vzněcující se s ohledem na (svoje) míry a pohasínající s ohledem na (svoje) míry

B 64
Héraklelitos tvrdí, že soud světa a všech věcí v něm nastává prostřednictvím ohně.
Proto říká:
Toto veškerenstvo řídí blesk.
To jest, že je spravuje,
neboť ohni – věčnému – říká blesk.
O tomto ohni také říká, že je vědomý
a že je příčinou uspořádání veškerenstva

B 65
Nasycení a nedostatek,
vše jako jedno a všechno v proměně.

B 126
Chladné se zahřívá,
horké se ochlazuje,
vlhké se vysušuje,
seschlé se zvlhčuje.

B 76
Smrt země je stát se vodou a smrt vody je stát se vzduchem;
a smrtí vzduchu stát se ohněm a naopak.

B 41
To jedno moudré:
Vědět, že důmysl … řídí všechno skrze vše

4) Gilles Deleuze, Nietzsche a filozofie (vlastní překlad)
Hérakleitos je tragický myslitel. Problém spravedlnost prochází celým jeho dílem. Hérakleitos je jedním z těch, pro něž je život radikálně nevinný a spravedlivý. Chápe existenci na základě instinktu pro hru. Dělá z existence jev estetický, spíše než morální nebo náboženský.
Hérakleitos popřel dualitu světů, popřel bytí o sobě, a potvrdil stávání. A my musíme dlouho přemýšlet, abychom pochopili, co to znamená potvrdit stávání.
V první řadě je nepochybné, když řekneme, že existuje pouze stávání. Tím jistě stávání potvrzujeme. Potvrzujeme tím ale i bytí stávání; tvrdíme, že stávání potvrzuje bytí nebo že bytí je potvrzeno ve stávání.
Hérakleitos měl k tomu několik myšlenek nebo spíš šifer. Podle jedné z nich žádné bytí není, všechno je stávání. Podle jiné je bytí bytí stávání jako takovým.
Činné myšlení, které potvrzuje stávání a kontemplativní myšlení, které potvrzuje bytí stávání. Tyto dva způsoby myšlení jsou neoddělitelné, jsou myšlenkou jednoho živlu
Protože mim stávání není žádného bytí, nic než multiplicita. Ani multiplicita, ani stávání nejsou pouhým zjevem či iluzí. Žádné věčné skutečnosti, které by jako esence byly mimo jevení.
Multiplicita je neodlučná manifestace, esenciální transformace a stálý symbol jednoty.
Multiplicita je potvrzení jednoty, stávání je potvrzením bytí.
Potvrzení stávání je samo bytím, potvrzení multiplicity je samo jedno.
Mnohonásobná afirmace, to je způsob, jak jedno potvrzuje sebe sama.
Hérakleitos neviděl v nastávání žádnou negativitu, ale pravý opak: dvojité potvrzení stávání a bytí stávání – zkrátka ospravedlnění bytí.
Hérakleitos je temný, protože nás dovádí na hranici temného: co je bytím stávání? Co je bytí jako neoddělitelné od toho, co je stávání.
Návrat je bytím toho, co se stává. Návrat je bytím stávání samého, bytím, jež je potvrzeno ve stávání. Věčný návrat jako zákon stávání, jako spravedlnost bytí.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: