Školní weblog

Filosofie 20. století – literatura

Posted by pitvok on Únor 14, 2013

Přehledy:
Beran, O. (2010) Náš jazyk, můj svět – Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení, Filosofia
Kouba, P. (2001) Smysl konečnosti, Oikoymenh
Petříček, M. (1997) Úvod do (současné) filosofie
Röd, W. (20066/2009) Filosofie 19. a 20. století II. a III., Oikoymenh
Nitsche, M., Sousedík, P., Šimsa, M. (2006) Schizma filosofie 20. století, Filosofia
Nitsche M., Sousedík P., Šimsa M. et al. (2009) Návrat metafyziky? – Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století
Pechar, J. (1999) Dvacáté století v zrcadle literatury, Filosofia
Kliková A.(2007), Mimo princip identity
Descombes, V. (1995) Stejné a jiné – Čtyřicetpět let francouzské filosofie, Oikoymenh
Hauser, M. (2008) Prolegomena k filosofii současnosti, Filosofia

Fenomenologie:
E. Husserl, M. Heidegger, M. Merleau-Ponty, E. Fink, P. Ricoeur, E. Levinas, J. Patočka, J. P. Sartre, A. Schütz
Pechar, J. (2007) Problémy fenomenologie – Od Husserla k Derridovi, Filosofia
Blecha, I. (2007) Proměny fenomenologie – Úvod do Husserlovy filosofie, Triton
Novotný, K. (2010) O povaze jevů – Úvod do současné fenomenologie ve Francii, Pavel Mervart
Novotný, K. (ed.) Co je fenomén? – Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikoymenh
Ajvaz, M. (2012) Cesta k pramenům smyslu – genetická fenomenologie Edmunda Husserla, Filosofia
Mokrejš, A. (2003) Husserl a otázka „Co je normální?“, Triton
Čapek, J. (2013) Maurice Merleau-Ponty – mnyslet podle vnímání, Filosofia
Čapek, J. (2007) Jednání a situace, Oikoymenh
Rezek, P. (2009) Husserlova věcnost, Galerie Ztichlá klika
Kolektiv (2001) Fenomén jako filosofický problém, Oikoymenh
Figal, G. (2007) Úvod do Heideggera, Academia
Bernet, R., Kern, I., Marbach, E. (2004) Úvod do myšlení Edmunda Husserla, Oikoymenh

Hermeneutika:
Hlavní autoři: H. G. Gadamer, P. Ricoeur, J. Habermas, G. Figal, M. Heidegger, W. Dilthey, F. Schleiermacher, G. Vico, E. Hirsch
Ricoeur, P. (2004) Úkol hermeneutiky – Eseje o hermeneutice,  Filosofia
Ricoeur, P. (2001/2003/2008) Čas a vyprávění, Oikoymenh
Jean Grondin (2011)Úvod do hermeneutiky,  Oikoymenh
Habermas, J. (2000) Problém legitimity v pozdním kapitalismu, Filosofia
Habermas, J. (2000) Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia
Gadamer, H. G. (2009/2012) Pravda a metoda (II a II), Triáda
Gadamer, H. G. (1999) Člověk a řeč
Gadamer, H. G. (1994) Problém dějinného vědomí, Filosofia
Greish, J. (1995) Rozumět a interpretovat, Filosofia
Mokrejš, A. (1998) Hermeneutické pojetí zkušenosti
Kögler, H-H. (2006) Kultura, kritika, dialog, Filosofia
Steiner, G. (2010) Po Bábelu – otázky jazyka a překladu, Triáda
Eco, U. (2004) Meze interpretace, Karolinum
Markoš, A. (2000) Tajemství hladiny – hermeneutika živého, Vesmír
Kalaga, W. (2006) Mlhoviny diskursu – subjekt, text, interpretace, Host
Hlouch, L.;  Hroch J.; Konečná, M (2011) Proměny hermeneutického myšlení,  Centrum pro studium demokracie a kultury
Pokorný, P. (2006) Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible, Vyšehrad

Analytická filosofie/filosofie jazyka
Hlavní autoři: L. Wittgenstein, W. V. O. Quine, R. Frege, R. Carnap, G. Ryle, K. O. Apel, G. E. Moore, B. Russel, Rorty R., D. Davidson
Hvorecký, J., Marvan, T. (2007) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli, OPS
Fiala, J. (2006/2003/2002) Analytická filosofie – čítanka (první, druhá a třetí), OPS
Fiala, J. (2006) Analytická filosofie – úvod
Peregrin J. (2005) Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia
Peregrin, J. (1992) Úvod do analytické filosofie, Herrmann a synové
Peregrin, J. (2003) Filosofie a jazyk, Triton
Peregrin, J. (1992) Logika ve filosofie, filosfie v jazyce – historický úvod do analytické filosofie, Herrmann a synové
Marvan, T. (2010) Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka, Togga
Sousedík, P. (2005) Jazyk – logika – věda, Filosofia

Pragmatismus
Hlavní autoři: J. Dewey, W. Jamese, C. S. Pierce, G. H. Mead
James, W. (2003) Pragmatismus: nové jméno pro staré způsoby myšlení. Brno: CDK
Čapek, K. (1918) Pragmatismus čili filosofie praktického života. Praha: Topič

Kritická teorie
Hlavní autoři: T. W. Adorno, M. Horkheimer, W. Benjamin, J. Habermas, H. Marcuse, E. Fromm
Hauser M. (2005) Adorno: Moderna a negativita, Filosofia
Honneth, A. (2011) Patologie rozumu – dějiny a současnost kritické teorie
Wellmer A., K dialektice moderny a postmoderny / Kritika rozumu po Adornovi
RItter, M. (2006) FIlosofie jazyka Waltera Benjamina, Filosofia

Strukturalismus, sémiotika a neostrukturalismus
Hlavní autoři:
J. Derrida, G. Deleuze, M. Foucalt, J. Baudrilard, F. Guattari, J. Lacan, C. Levi-Strauss, J. F. Lyotard
U. Eco, R. Barthes, J. Kristeva, T. Todorov

Frank, M. (2000) Co je neostrukturalismus?, Sofis/Pastelka
Welsch, W. (1994) Naše postmoderní moderna, Zvon
Barša, P., Fulka, J. (2005) Michel Foucalt: politika a estetika, Dokořán
Culler, J.(1993) Saussure, Archa, Bratislava
Dreyfus H., Rabinow P.: Michel Foucalt – za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky
Murphy, R. (2011) Teoretizace avantgardy – Modernismus, expresionismus a problém postmoderny, Host
Bertens H., Natoli J. (2005) Encyklopedie postmodernismu, Barrister and Principal
Descombes, V. (1995) Stejné a jiné – Čtyřicetpět let francouzské filosofie, Oikoymenh
Fulka, J. (2004) Psychoanalýza a francouzské myšlení, Herrmann a synové
Hawkes, T. (1999) Strukturalismus a sémiotika, Host
Eco, U. (2009) Teorie sémiotika, Dokořán
Eco, U. (2011) Kant a ptakopysk, Argo
Eco, U. (2012) Od stromu k labyrintu – historické studie o znaku a interpretaci
Eco, U. (2000) Mysla a smysl – sémiotický pohled na svět, MoraviaPress
Kristeva, J. (1999) Slovo, dialog, román – texty o sémiotice, Sofis/Pastelka
Kristeva, J. (2008) Polyfonie – významy, pohlaví, světy, OPS
Kristeva, J. (2004) Jazyk lásky – eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství, One Woman Press
Osolsobě, I. (2006) Ostenze, hra, jazyk – sémiotické studie, Host
Barthes, R. (2004/2011) Mytologie, Dokořán
Bartehs, R. (2007) S/Z – Francouzské myšlení II, Garamond
Barthes, R. (1997) Kritika a pravda, Dauphin
Barthes, R. (2013) Říše znaků, Fra
Todorov, T. (2000) Poetika prózy, Triáda
Todorov, T. (1996) Dobytí Ameriky, Mladá Fronta
Zuska, V. (2002) Mimésis – fikce – distance – k estetice 20. století, Triton
Kyloušek, P. (ed.) (2002) Znak, struktura, vyprávění – výběr z prací francouzského strukturalismu, Host
Hauser, M. (2012) Cesty k postmodernismu – filosofická reflexe doby přechodu, Filosofia

Reklamy

Jedna odpověď to “Filosofie 20. století – literatura”

  1. Užitečný seznam, díky!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: