Školní weblog

Německá filosofie (LS 2012/13)

nm12

Sylabus:
Přehledové seznámení s hlavními osobnostmi, tématy a kontexty německy psaného myšlení od starověku po současnost. Jedná se o orientační a úvodní kurz do filosofického myšlení a jeho kulturních souvislostí v německy mluvících zemích. Ústřední tématem je otázka po vztahu mezi filosofií a německou kulturní identitou

Profil absolventa:
Absolventi kurzu získají přehled v dějinách německého, zejména filosofického myšlení a jeho širších souvislostech. Seznámí se s některými specifiky německého filosofického jazyka a způsobu uvažování. Naučí se porozumět důležitým pojmům a identifikovat významné osobnosti německé filosofie.

Požadavky ke splnění:
Docházka 70%, aktivní účast, úspěšné absolvování závěrečného testu

Zdroje informací:
Předchozí výuka:
šk. rok 2008/9
šk. rok 2009/10
šk. rok 2001/12

Literatura česky:
Benyovzsky, L. (2007)Úvod do filozofického myšlení, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Friedel, E. (2006) Kulturní dějiny novověku I. a II. – Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku
Heidegger, M. (1996) Evropa a neměcká filosofie, Filosofický ústav
Horyna, B. (1998) Filosofie posledních let před koncem filosofie : kapitoly ze současné německé filosofie. KLP-Koniasch Latin Press
Koyré, A. (2006) Mystikové, spiritualisté a alchymisté 16. století v Německu, Malvern
Ubaldo, N. (2006) Obrazové dějiny filozofie, Knižní klub
Ulrich im Hof (2001) Evropa a osvícenství, NLN
Velké postavy západního myšlení – slovník myslitelů, ed. Ian P. McGreal, Prostor, Praha 1999

Literatura německy:
Dilthey, W., Studien zur Geschichte des deutschen Geistes, Leipzig 1927
Dorn, T., Wagner, R. (2011) Die Deutsche Seele, Albrecht Knaus Ver.
Doyé, S., Deutsche Philosophie und Zeitgeist, in: G. Gretic & Heinz, M. (Hrsg.),Philosophie und Zeitgeist im Nationalsozialismus, Würzburg 2006.
Eiben, J., Von Luther zu Kant. Der deutsche Sonderweg in die Moderne, Wiesbaden 1989
Gaber, J. & Kronauer, U. (Hrsg.), Recht und Sprache in der deutschen Aufklärung, Tübingen 2001
Geismann, G. (2001) John Deweys „Deutsche Philosophie und deutsche politik„, Zeitschrift für Politikwissenschaft 11
Graefe, J., Wege deutschen Geistes, 1947
Kelling, H.-W. (1999) Deustche Kulturgeschichte, McGraw-Hill
Löwith K. (1978) Von Hegel zu Nietzsche: Der revolutionare Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts, Meiner Verlag
Michalski, M. (2010) Der Gang des deutschen denkens: Versuche und Programme
Menzer, P. (2009) Deutsche philosophie als Ausdruck deutscher Seele, Kant Studien 39/1-3
Schnadelbach, H. (1983) Philosophie in Deutschland 1831-1933. Frankfurt a. M.
Schnadelbach, H. (2007) Vernunft. Leipzig.
nationaler Philosophiegeschichtsschreibung von der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert
Schmidt-Reinecke, W. (2000) Thesen  zur neudeutschen Seeelenlage, Bremen
Steiner, R. (1915) Der Schauplatz der Gedanken als Ergebnis des deutschen Idealismus
Watson, P., Badal, Y. (2010) Der deutsche Genius: Eine Geistes- und Kulturgeschichte von Bach bis Benedikt XVI, Bertelsmann Ver.
Wundt, M. (1926) Deutsche Weltanschauung: grundzuge völkishen denkens, J. F. Lehmann

Internetové zdroje:
Zeno.org – rozsáhlý výber německé literatury a starší filosofie ke čtení online
Project Gutenberg.de – archiv elektronické literatury v němčině, včetně filosofie
Hebert Schnadelbach – historik a systematik německé filosofie na wikipedia.de – kvalitní německé texty ke stažení
I. Kant, Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?
Hegel.net – hypertextová vizualizace Hegelova filosofického systému
Just, D. (2010) Dr. Otto Dietrich: Die philosophische grundlagen des Nationalsozialismus
Eine kurze geschichte der deutschen philosophie
Internet Brockhaus Enzyklopädie – Deutsche philosphie von Lutz Geldsetzer
Dorn, Thea, Zerrissenheiet ist die Essenz des Deutschen, Wiender Zeitung
Hartig, M. – Philosophie: Gehen Deutschland die Denker aus?, Spiegel Online
Abenteuer Philosphie – Das Magazin für lebendige Philosophie und mehr
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Akademie Verlag
Recenseo – Texte zu Kunst und Philosophie
Tabula Rasa – Jenenser Zeitschrift für kritisches Denken
Textem– texte und recensionen – teoretický kulturní časopis
Information Philosophie – Die Zeitschrift, die über Philosophie informiert
UTB – Handwörterbuch Philosophie

Obsah výuky:

1) Mýtus a počátek filosofie
Vztah mýtu a logu v Řecku a ve filosofii obecně, mýtus jeskyně, Mytické motivy v německé kultuře
Prezentace
Texty a odkazy:
Germánská mytologie
Wolfová, Spáčilová – Germánská mytologie
Das Nibelungenlied
Wolfram von Eschenbach a Parzival (Parzival na Gutenberg.de)
Spisy bratří Grimmů na Project Gutenberg (také Deutsche Mythologie)

2) Německá mystika
Středověké myšlení; Německá mystika od Hildegardy von Bingen po Meistera Eckharta
Prezentace
Texty: Sokol, J., Mistr Eckhart a středověká mystika

3) Renesance a reformace
Vztah renesance a reformace – modernita, Paracelsus, Martin Luther
Prezentace
Texty:
Koyré, A. – Mystikové, spiritualisté a alchymisté 16. století v Německu – Paracelsus;
Lutherových 95 tezí

4) Německý racionalismus
Racionalismus ve filosofii – Descartes, Newton, Spinoza a další, hlavní principy
Racionalistická metafyzika a pansofie W. Leibnize
Prezentace: Leibniz_racionalismus_nemeckemysleni
Texty
Leibnizovo pojetí teodiceje
Newtonovský svět jako stroj

5) Osvícenství
Souvislosti evropského osvícenství
I. Kant jako vrchol osvícenství
Texty: Beantwortung der Frage: Was ist das Aufklärung?

6) Německý idealismus
Souvislosti tzv. klasické německé filosofie
Fichte, Hegel a Schelling
Prezentace
Texty

7) Filosofie života a iracionalismus
Konec metafyziky a počátek myšlení v 19. století
Schopenhauer a Nietzsche
Prezentace
Texty

8) Marxismus a levicové myšlení v Německu
Filosofické souvislosti marxismu – dialektika
Karl Marx a kritika kapitalismu
Prezentace
Texty

9) Fenomenologie
Edmund Husserl
Martin Heidegger
Prezentace
Texty

10) Hermeneutika a existencialismus
Filosofická hermeneutika
Existencialismus ve filosofii
Prezentace
Texty

11) Logický pozitivismus
Co je to pozitivismus?Frege, Wittgenstein a Vídeňský kroužek
Prezentace
Texty

12) Kritická teorie Frankfurtské školy
Co je to kritická teorie: hlavní pojmy a představitelé
Dialektika osvícenství a masová společnost
Prezentace
Texty

13) Německá filosofie dnes
Konec filosofie a úkol myšlení ve 20. století
Vybraní představitelé současného německého myšlení
Prezentace
Texty: waldenfels_kazdodennost

14) Závěrečný test
Témata a otázky: neměckáfiltest

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: