Školní weblog

Antická filozofie – doporučené zdroje informací

KNIHY

Armstrong A. H., Od staré akademie po Jana Eriugenu
Armstrong A. H., Filosofie pozdní antiky
Bleicken J., Aténská demokracie
Bondy E., Poznámky k dějinám filosofiem, sv. IV a V
Culdautová F., Nástin gnostické teorie
Crescenzo L. de, Příběhy řecké filozofie
Detienne M., Mistři pravdy v archaickém Řecku
Dodds E. R.,, Řekové a iracionálno
Festugiére A.-J., Epikúros a jeho bohové, Praha 1996, str. 17-49.
Hadot P. – Plótínos čili prostota pohledu
Havlíček A.(vyd.), Platónův dialog Menón, Praha 2000.
Havlíček A., Logos jako dialogos. Platónovo “mlčení”, in: Logos a svět, Praha 1997
Havlíček A. , “Péče o duši” u Démokrita, in: Reflexe, 23, 2002.
Heidegger M., Aristotelova Metafyzika IX, 1-3, Praha 2001.
Hejduk T., Od Eróta k filosofii
Hussey E., Presokratici, Praha 1997.
Gadamer H.-G., Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem, Praha 1994.
Gilson E., Bytí a někteří filosofové, Praha 1997, I. kap.
Graeser A., Řecká filosofie klasického období, in: Dějiny filosofie, 2, Praha 2000, kap. Platón.
Chlup R., Corpus Hermeticum
Kalaš A., Raný pyrrhonismus aneb blažený život bez hodnot?
Karfík F., Duše a svět, Oikyomenh 2007
Karfík F., Erós
Karfík F., Plótínova metafyzika svobody
Karfíková L., Čas a řeč
Karfíková L., Milost a vůle podle Augustina
Kratochvíl Z. a Kosík Š., Hérakleitos, Řeč o povaze bytí, Praha 1993
Kratochvíl Z., Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Herrmann a synové 2009
Kratochvíl, Bouzek, Od mýtu k logu
Kratochvíl, Bouzek, Řeč umění a archaická filosofie
Kirk G. S.– Raven J. E. – Schofield M., Předsókratovští filosofové, Praha 2004
Long A. A., Hellénistická filosofie, Praha 2001.
Mulgan R. G., Aristotelova politická teorie
Patočka J., Démokritos a Platón jako zakladatelé metafyziky (1970-1977), in: Péče o Duši 2, str. 356 nn
Patočka J., Základní problémy předsókratovské filosofie, samizdat 1989 (výběr).
Pokorný P., Řecké dědictví v Orientu
Reale G., Platón, Praha 2005.
Sorabji R., Aristotelés – O paměti
Šedina M., Sparagmos
Thein K., Vynález věcí
Thorsten P., Stručné dějiny antické filosofie
Vernant J. P., Geometrická struktura a politické představy v Anaximandrově kosmologii, in: Hestia a Hermés, Praha 2004
Vernant J. P., Počátky řeckého myšlení, Praha 1993
Veyne P., Věřili Řekové svým mýtům?
Vítek T., Empedoklés, I – III
Vopěnka P., Rozpravy s geometrií I.
E. A. Wyller, Pozdní Platón. Praha 1996

Dialog, orientace, vědění, Pomfil č. 3, Praha 1992.
Zlomky starořeckých atomistů, A. O. Makovelský (vyd.) Praha 1953, přel. K. Svoboda.
Zlomky předsokratovských myslitelů,  K. Svoboda (vyd.) Praha 1962.
Kosmos a živly, Pomfil č. 11, Praha 1992.
Idea, hypotéza, otázka, Pomfil č. 1
Mýtus a logos, kol. autorů, nakl. ISV.cz
sborník Logos Apofantikos
sborník Epagogé a Epistémé

INTERNET

FILOZOFIE:
Fysis – aneb o přirozenosti veškerenstva
En Wiki Greek Philosophy
Philosophie der Antike Wiki
Presocratic philosophy
Inernational Association for Greek Philosophy
Ancient Greek Philosophy Lectures
Die Antike
Ancient philosophy: Routledge Encyclopedia of Philosophy
Internetquellen zur Philosophie der Antike
Ancient Philosophy on Episteme Links
Presocratic philosophy na philosophy.gr
Texty k dějinám filozofie
Pojetí krásy v klasické řecké filozofii
Doxa.wz.cz

NÁBOŽENSTVÍ:
Greek Mythology
Eleusian Mysteries
THEOI – Greek Mythology

DĚJINY:
Antika po česku
Ancient Sparta Resources
The Economy of Ancient Greece“
History of the Greek coins
Livius: Articles on Ancient History

ANTICKÁ KULTURA:
Ancient Greece.com
Ancient Greek Cities
Internet resources: Ancient Greece
Resources for Ancient Greece
The Ancient Greek World
Elpenor´s ΠΑIΔEIA: Home of the Greek World – MAZEC
The Britisch Museum´s Ancient Greece
Hellenistic period

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: