Školní weblog

Úvod do filozofie – doporučené zdroje informací

Odborné učebnice zaměřené na přehled filozofických pojmů, témat, oborů a postav:|
Maria Fürst, Filozofie, Praha : Fortuna, 1994
Ivan Blecha, Filosofie – Základní problémy
K. Liessmann, G. Zenaty, O myšlení: Úvod do filozofie
A. Anzenbacher, Úvod do filozofie, Praha, Stát. ped. nakl., 1990
L. Benyovzsky a kolektiv, Filozofická propedeutika
L. Benyovzsky, Úvod do filozofického myšlení, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
S. J. Grenz, Úvod do postmodernismu, Praha : Návrat domů, 1997
kol. autorů, Mýtus a logos, nakl ISV, Praha 2004
M. Petříček, Úvod do (současné) filozofie
Tugendhat, Wolf, Logicko-sémantická propedeutika, nakl. Rezek, 1997
Sokol, J., Málá filosofie člověka – Slovník filosofických pojmů, Vyšehrad, 2010
Sokol, J., Filosofická antropologie: člověk jako osoba, Portál, 2008
Peregrin, J., Člověk a pravidla, Dokořán, 2011

Historické úvody a dějiny filozofie:
E. Kohák, Člověk, dobro a zlo
Nicola Ubaldo, Obrazové dějiny filozofie, Knižní klub, 2006
H. J. Störig, Malé dějiny filozofie
Z. Kratochvíl, Mýtus, filosofie, věda, Nakl. Jůza a Jůzová, Praha 1993
Velké postavy západního myšlení – slovník myslitelů, ed. Ian P. McGreal, Prostor, Praha 1999
Bouzek Jan, Kratochvíl Zdeněk, Od mýtu k logu, Herrmann a synové, 1994
J-P. Vernant, Počátky řeckého myšlení, Institut pro středoevrop. kult. a politiku, 1993
Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha 1999
Rádl, E., Dějiny filosofie I/II. Praha 1999
Řada Dějiny filosofie v nakladatelství OIKOYMENH

Popularizující úvody do filozofie:
Peregrin, J., Filosofie pro normální lidi, Dokořán, 2008
Nicholas Fearn, Jak a o čem přemýšlejí filozofové, Praha : Portál, 2004
Osborne, R.,Seznamte se… filozofie (komiks), Portál, 2006
Luc Ferry, Rozumět životu, Uvedení do filozofie (nejen) pro mladou generaci
J. M. Bocheński, Cesta k filozofickému myšlení, Praha : Academia, 2001
Michael Macrone – Od Aristotela k virtuální realitě, 1999
L. Smith, W. Raeper, Úvod do světa idejí, Praha, Vyšehrad, 1994
W.Weischedel, Zadní schodiště filosofie, Olomouc : Votobia, 1992

Doporučená literatura k jednotlivým tématům:

1) Co je filosofie?
viz literatura k úvodu do filosofie

2) Kdo jsem já?
Pechar, J., Být sám sebou: pojem identity a jeho meze, Hynek, 1999
Kolektiv, Výzkumy subjektivity: Od Husserla k Foucaltovi, Pavel Mervart 2008
Voughan, F., Walsh, R., Cesty přesažení ega, Triton, 2011
Edinger, E., F., Já a archetyp: individuace a náboženská funkce psýché, Emitos, 2006
Umlauf V.: Evropské cesty k vlastímu Já, Praha 2002

3) Teorie poznání
Každá filosofie je založena na teorii poznání, a proto nelze vybrat konkrétní knihy, resp. je jich příliš mnoho, a nějaký obecný úvod do teorie poznání neexistuje, protože problém poznání je řešen také mimo filosofii.
Proto doporučuji obecné úvody do filosofie

4) Ontologie
Heidegger, M., Bytí a čas, Oikoymenh, 2008
Bondy, E., Filosofické eseje 1., Substanční a nesubstanční model v ontologii, DharmaGaia, 1999
Kliková, A., Mimo princip identity, Filosofia, 2007
Nitsche, M., Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii, Togga, 2012
Benyovzsky, L., Novotný, J., Pětová, M., Časovost a smrtelnost I. – III, Studie k časové konstituce lidské existence, Togga, 2008 – 2011
Gilson, E., Bytí a někteří filosofové, Oikoymenh, 1997

5) Etika
Anzenbacher, A., Úvod do etiky
F. Ricken, Obecná etika
H. Jonas, Princip odpovědnosti
Jaspers, K, Otázka viny
Kohák, E., Člověk, dobro a zlo
Kohák, E., Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky
Aristotelés, Etika Nikomachova, Rezek, 2013
W. Weischedel, Skeptická etika, Oikoymenh, 1999
Sokol, J., Etika a život, Vyšehrad, 2010

6) Estetika
Eco, U., Dějiny krásy a dějiny ošklivosti, Praha, Argo, 2005/2007
Zuska, V., Estetika – úvod do současné tradiční disciplíny, Praha, Triton, 2011
Virillio, P., Estetika mizení, Praha, Pavel Mervart, 2010
Snyder, G., Místo v prostoru: etika, estetika a vodní předěly, DharmaGaia/Maťa, 2002
Goodman, N., Jazyky umění: nástin teorie symbolů, Academia 2007

7) Politická filosofie
Swift, A., Politická filosofie: základní otázky moderní politologie, Portál, 2005
Agamben, G., Homo Sacer: suverénní moc a holý život, Oikoymenh, Praha, 2011
Voegelin, E., Nová věda o politice, Praha, CSD, 2000
Barša, P., Fulka, J., Michel Foucalt: politika a estetika, Dokořán, 2005
Ferrara, A., Nedostatek soudnosti? Evropská a kosmopolitní otázka, Praha, Filosofia, 2007
Hauser, M., Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků, Rybka Publishers, 2012
M. Hrubec, Od zneuznání ke spravedlnosti: kritická teorie globální společnosti a politiky, Filosofia, 2012
Ballestrem, Ottmann, Politická filosofie 20. století, Oikoymenh,
Kis, J., Současná politická filosofie
Arendt, H., Cokoliv

8) Filosofie a náboženství
Gilson, E., Bůh a filosofie, Praha, Oikoymenh, 1994
Eliade, M., Mýtus o věčném návratu, Praha, Oikoymen, 1993
Rorty, R., Vattimo, G., Budoucnost náboženství, Karolinum, 2011
Russell, P., Od vědy k bohu: fyzikova cesta do mystéria vědomí, Praha, Dybbuk, 2008

9) Filosofie dějin
Kolektiv, Filosofie dějin: problémy a perspektivy, MU Brno, 2004
Třeštík, D., Mysliti dějiny, Paseka, 1999
Patočka, J., Kacířské eseje o filosofii dějin, Oykoimenh, Praha, 2007
Profant, M., Myslet uprostřed dějin – k pojetí dějin a dějinnosti ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera, Epocha, Praha, 2011
H. G. Gadamer, Problém dějinného vědomí, Filosofia, Praha1994
Horyna, B., Idea Evropy: pohled do filosofie dějin, Argo, 2001

10) Filosofie jazyka
Peregrin, J., Filosofie a jazyk: eseje a úvahy, Triton, 2003
Peregrin, J., Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia 2005
Hvorecký, J., Marvan, T., Základní pojmy filosofie jazyka a mysli, OPS, 2007
Beran, O., Náš jazyk, můj svět: Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení, Filosofia, 2010
Tichý, P., O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice, Filosofia, 1996
Abram, D., Kouzlo smyslů: vnímání a jazyk ve více než lidském světě, DharmaGaia 2013

11) Filosofický problém postmoderny
Civín J., Chavalka J., Hrdinové modernity – moderní čtení světa
Descombes V., Stejné a jiné – Čtyřicetpět let francouzské filosofie, Praha 1995
Frank M., Co je neostrukturalismus?, Praha 2000
Fulka J. Psychoanalýza a francouzské myšlení
Grondin J., Úvod do hermeneutiky,
Kliková A., Mimo princip identity, Praha 2007
Petříček M., Úvod do současné filozofie, Praha 1993/97
Tippelt H.: Jindy, jinde a jinak – Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, Praha 2012
Welsh, Naše postmoderní moderna, Praha 1994

 

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: