Školní weblog

Home

Vítejte na školním weblogu Víta Pokorného

Cílem výuky filozofie je pěstovat takové myšlenkové, čtenářské, řečnické  a písemné postupy, které umožňují proniknout pod povrch významů, pod první dojmy, dominantní mýty, oficiální prohlášení, tradiční klišé, pasivně přijímané vědění a pouhé domněnky. Jejím cílem je porozumět skrytému významu, hlubinným příčinám, sociálnímu a historickému kontextu, ideologii a osobním důsledkům jakéhokoliv jednání, události, předmětu, procesu, organizace, zkušenosti, textu, politické činnosti, mediálního obrazu či diskurzu.“ Ira Shor ft Pitvok

Současná výuka

Minulá výuka

Doporučené zdroje informací

Návody na psaní prací

Curriculum

Kontakty

Reklamy
 
%d bloggers like this: