Školní weblog

Antická filozofie – ZS 2010/2011

aischyloseuripidesdyonisos

Cíle a struktura semináře:

Cílem tohoto semináře, je seznámit vás s antickým myšlením. S antickým myšlením se seznámíte prostřednictvím interpretace textů. Vaše aktivní seznámení s významem těchto textů vám poskytne základní orientaci v antické filozofii a střetnutí se starověkou řeckou zkušeností.

K tomu je potřeba vědět:

1) Proč by nás měla antická filozofie vůbec zajímat? Co to vůbec je „Řecko“? Co znamená výraz „řecká zkušenost?

2) Co to znamená interpretovat historický text? (hermeneutická situace) S jakými druhy textů se setkáme (primární, sekundární, terciální)?

V  semináři budeme klást důraz na vaši vlastní práci s textem a na kultivaci vašich vyjadřovacích schopností. V hodinách budeme především psát a diskutovat. Budu předpokládat, že texty na danou hodinu budete mít přečtené předem (viz referát).

K úspěšnému absolvování semináře budete muset:

– referovat v hodině čtený text (vždy dvě náhodně vybrané osoby, možnost dohody při malém počtu studentů)

– prokázat schopnost interpretovat antický text sepsáním seminární práce (deadline – týden před prvním termínem zkoušky z antiky)

– prezentovat vlastní představu o struktuře vaší písemné práce pomocí myšlenkové mapy nebo prezentace (deadline: polovina semestru, tj. …………..)

Sylabus:

Dialog, doxa a epistémé, sókratovské nevědění
Sókratovský dialog, historické kořeny dialogu, podobenství slunce
Dialektika u Platóna, ideje a jednotliviny, podobenství jeskyně a úsečky, idea dobra
Platónova péče o duši – podobenství jeskyně a péče o duši
Myšlenka ARCHÉ v presokratovské filozofii
Démokritova etika a jeho pojetí jedince a společenství
Helénismus (stoa, skepse, novoplatonismus)
Epikůros a jeho bohové
Parmenidés a Eleatská škola (báseň, paradoxy)
Aristotelova metafyzika

Požadavky k atestu:

písemná práce  na zadané téma pro studenty doc. Havlíčka, rozsah práce je 8 normostran, jak psát práci ZDE
interpretace textu pro studenty doktora Nitscheho, rozsah práce 2-5 normostran – pravidla interpretace ZDE

Témata písemných prací doc. Havlíčka:

1. Jaký je rozdíl mezi rozumností, věděním a míněním v dialogu Menón?
(Platón, Menón; A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Menón, Praha 2000.)
2. Co je to dialektika podle Ústavy?
(Platón, Ústava; G. Reale, Platón, Praha 2005, str. 274-305, nebo E. Wyller, Pozdní Platón, Praha 1996, str. 13-54.)
3. Jaký je rozdíl v úloze duše u Démokrira a Platóna?
(Zlomky předsokratovských myslitelů,  K. Svoboda (vyd.) Praha 1962; A. Havlíček, “Péče o duši” u Démokrita, in: Reflexe, 23, 2002, a  J. Patočka, Platón a Evropa, in: Péče o duši, 2, str. 206-229.)
4. Je rozdíl mezi slastí a blažeností u Epikúra?
(Epikúros, in: Diogenés Laetios, Vitae, X; A. A. Long, Hellénistická filosofie, Praha 2001, kap. II: Epikúros a epikureismus.)
5. Jak vysvětlíte Zénónovy paradoxy (Achileus a želva) z Parmenidovy ontologie (jsoucno/bytí nevzniká a nezaniká)?
(G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští filosofové, Praha 2004; E. Hussey, Presokratici, Praha 1997, str. 101-132.)

Doporučená literatura a další zdroje:

A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Menón, Praha 2000.
A. Havlíček, Logos jako dialogos. Platónovo “mlčení”, in: Logos a svět, Praha 1997
A. Graeser, Řecká filosofie klasického období, in: Dějiny filosofie, 2, Praha 2000, kap. Platón.
Dialog, orientace, vědění, Pomfil č. 3, Praha 1992.
H.-G. Gadamer, Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem, Praha 1994.
G. Reale, Platón, Praha 2005.
Zlomky starořeckých atomistů, A. O. Makovelský (vyd.) Praha 1953, přel. K. Svoboda.
Zlomky předsokratovských myslitelů,  K. Svoboda (vyd.) Praha 1962.
A. Havlíček, “Péče o duši” u Démokrita, in: Reflexe, 23, 2002.
J. Patočka, Démokritos a Platón jako zakladatelé metafyziky (1970-1977), in: PD 2, str. 356 nn.
E. Hussey, Presokratici, Praha 1997.
J.-P. Vernant, Geometrická struktura a politické představy v Anaximandrově kosmologii, in: Hestia a hermés, Praha 2004, str. 173-175.
J.-P. Vernant, Počátky řeckého myšlení, Praha 1993, str. 79-85.
A. A. Long, Hellénistická filosofie, Praha 2001.
A.-J. Festugiére, Epikúros a jeho bohové, Praha 1996, str. 17-49.
G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští filosofové, Praha 2004.
E. Hussey, Presokratici, Praha 1997.
J. Patočka, Základní problémy předsókratovské filosofie, samizdat 1989 (výběr).
Hérakleitos, Řeč o povaze bytí (překlad a koment. Z. Kratochvíl a Š. Kosík), Praha 1993.
Kosmos a živly, Pomfil č. 11, Praha 1992.
E. Gilson, Bytí a někteří filosofové, Praha 1997, I. kap.
A. Graeser, Řecká filsofie klasického období, Praha 2000.
M. Heidegger, Aristotelova Metafyzika IX, 1-3, Praha 2001.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: