Školní weblog

Dějiny filozofie I. – ZS 2010/2011

Cíle a struktura kurzu:

Cílem kurzu je orientovat se v základních bodech antického a středověkého myšlení. Vodítkem našeho výkladu bude trojí kontext: 1) historický kontext – budeme se ptát na souvislost antického myšlení a historických okolností; 2) náboženský kontext – budeme chápat antické myšlení v jeho souvistlosti s náboženským jevy; 3) metodický kontext – budeme se ptát, co je to historická interpretace.

Požadavky k atestu:
– úspěšně vyplněný závěrečný znalostní test

Sylabus

1) Historická orientace

2) Mýtus a logos

3) Presokratici

4) Sókratés a Platón

5) Aristotelés

7) Helénismus I

8) Helénismus II

9) Křesťanství a filozofie – Atény vs. Jeruzalém

10) Myšlení boha v raně křesťanské filozofii

11) Scholastika I.

12) Scholastika II.


Doporučená literatura a další zdroje:

A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Menón, Praha 2000.
A. Havlíček, Logos jako dialogos. Platónovo “mlčení”, in: Logos a svět, Praha 1997
A. Graeser, Řecká filosofie klasického období, in: Dějiny filosofie, 2, Praha 2000, kap. Platón.
Dialog, orientace, vědění, Pomfil č. 3, Praha 1992.
H.-G. Gadamer, Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem, Praha 1994.
G. Reale, Platón, Praha 2005.
Zlomky starořeckých atomistů, A. O. Makovelský (vyd.) Praha 1953, přel. K. Svoboda.
Zlomky předsokratovských myslitelů,  K. Svoboda (vyd.) Praha 1962.
A. Havlíček, “Péče o duši” u Démokrita, in: Reflexe, 23, 2002.
J. Patočka, Démokritos a Platón jako zakladatelé metafyziky (1970-1977), in: PD 2, str. 356 nn.
E. Hussey, Presokratici, Praha 1997.
J.-P. Vernant, Geometrická struktura a politické představy v Anaximandrově kosmologii, in: Hestia a hermés, Praha 2004, str. 173-175.
J.-P. Vernant, Počátky řeckého myšlení, Praha 1993, str. 79-85.
A. A. Long, Hellénistická filosofie, Praha 2001.
A.-J. Festugiére, Epikúros a jeho bohové, Praha 1996, str. 17-49.
G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští filosofové, Praha 2004.
E. Hussey, Presokratici, Praha 1997.
J. Patočka, Základní problémy předsókratovské filosofie, samizdat 1989 (výběr).
Hérakleitos, Řeč o povaze bytí (překlad a koment. Z. Kratochvíl a Š. Kosík), Praha 1993.
Kosmos a živly, Pomfil č. 11, Praha 1992.
E. Gilson, Bytí a někteří filosofové, Praha 1997, I. kap.
A. Graeser, Řecká filsofie klasického období, Praha 2000.
M. Heidegger, Aristotelova Metafyzika IX, 1-3, Praha 2001.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: