Školní weblog

Novověká filozofie – zimní semestr 2009/2010

debry2

Program a struktura semináře:

Hlavní otázkou semináře je „Co je to moderna?“ Modernu budeme chápat jako historický a myšlenkový jev, který umožnil novověkému člověku definitivně se osvobodit od připoutání ke společenství, k místu, k času a k ritualizovaným formám chování a jednání. Budemem se ptát, kde a jak moderna čili novověk začíná a kde končí. Budou nás zajímat filozofické, vědecké,  historické, politické, ekonomické i náboženské souvislosti moderny. Budeme se zabývat moderním člověkem, tak jak se začal vynořovat v 16. století, a jak se definitivně zformoval ve století 19.  Inspiraci budeme čerpat z pojetí moderního člověka, jak je formuluje T. Todorov v knize Dobytí Ameriky, H. Arendtová v dílech Původ Totalitarismu a Vita Activa, A. Koyré v historicko-filozofické práci Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru nebo T. Adorno v souvislosti se svým pojetím osvícenství. Hlavním cílem semináře tedy bude porozumět novověkému myšlení v kontextu, který může být zkusmo vymezen rokem 1492 na jedné straně a druhou světovou válkou na druhé straně, což by nám mělo dovolit pochopit modernu jako příčinu naší současné situace.

1) Mnohonásobný počátek moderny
2) Co je to osvícenství?
3) Galilei a problém vesmíru
4) Protestantismus a problém náboženství
5) Humanismus a novověká myšlenka subjektu
6) Descartes  a Newton – problém vědy
7) Kant a sebekritika rozumu
8) Markýz de Sade a problém svobody
9) Německý idealismus
10) Moderna podle H. Arendtové

Požadavky k atestu:

1) biografie jednoho novověkého autora formou slovníkové monografie nebo referátu v hodině
2) esej na zadané téma o rozsahu 3 – 5 stran – seznam témat viz níže
3) analýza jednoho z těchto pojmů: kolonializmus, středověká představa světa, osvícenství, renesance, baroko, moderní věda, protestantismus, filozofická kritika, Francouzská revoluce, subjekt, rozum, vlastnictví, moc, moderna, …

Doporučená literatura a další zdroje:

Hannah Arendtová, Vita Activa – především kapitola VI: Vita Activa a novověk
H. Arendtová, Původ totalitarismu
Alexander Koyré, Od uzavřeného světa k otevřenému vesmíru
Egon Friedell, Kulturní dějiny novověku I a II
Tzvetan Todorov, Dobytí Ameriky
M. Hauser, Adorno: Moderna a negativita

Sobotka, Znoj, Moural; Dejiny novověké filozofie od Descarta po Hegela
Egon Bondy, Poznámky k dějinám filozofie, sv. 5 a 6
A. Ch. Gorfunkel, Renesanční filosofie
Z. Kratochvíl; Mýtus, filosofie, věda
Wolfgang Röd, Novověká filosofie I a II
Roger Scruton, Krátké dějiny novověké filosofie
H. J. Störig, Malé dějiny filosofie
Ivo Tretera, Nástin dějin evropského myšlení

Témata k esejům:

1) Vysvětli pojetí moderny v díle H. Arendtové Vita Activa

2) Vysvětli, proč podle Todorova dobyli Španělé Aztéckou říši

3) Vysvětli pojetí vědy u Francise Bacona

4) Co je to Kantova kritická filozofie?

5) Vysvětli Hegelův pojem dějin

6) Vysvětli Marxův pojem odcizení

7) Co je to osvícenství (podle T. Adorna, podle I. Kanta, podle M. Foucalta, komparativní práce)

8) Co to byla průmyslová revoluce a jaké měla důsledky?

9) Co je to Descartova metodická skepse?

10) Co je to protestantská etika podle M. Webera?

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: