Školní weblog

Technologický věk

Obsah semináře:
Co je to technika a jaký je náš vztah k ní? Jaký zvláštní okruh lidské praxe technika představuje? Je možné žít bez techniky? Jaký vliv měla a má technika na vývoj lidské civilizace? Jak došlo ke vzniku technologicko-průmyslové revoluce neboli čím je výjimečná moderní technika? Co je to industrializace? Jak spolu souvisí moderní věda, technika a průmysl? Jakou roli má dnes věda a technika v naší kultuře? Co znamená, když mluvíme o technologicko-informační společnosti? Jaký nás čeká další vývoj? Stanou se z nás trosky na okraji rozpadajících se megapolí nebo bytosti nového druhu, transhumans? Stane se technika naším osudem?
Některé z těchto otázek se pokusíme  v tomto semináři společně zodpovědět. Vztah techniky a člověka na obecné rovině zkusím pochopit pomocí antropologa A. Gehlena, resp. jeho teorie orgánové nedostatečnosti, filozofa M. Heideggera a jeho zkoumání pobytu a teoretika médií M. McLuhana a jeho teze „medium is message“. Úlohu techniky ve vývoji civilizace budeme promýšlet spolu s futurologem A. Tofflerem, především v rámci jeho představy o třetí vlně nebo s teoretikem Sloterdijkem nabízejícím myšlenku třífázové globalizace. Ekologické dopady současné civilizace prozkoumáme např. díky knize A. Weismanna Svět bez nás  nebo přednáškám H. Jonase. D. Haraway a J. Kelemen nám poskytnou představu o možnostech budoucího propojení lidí a strojů. Do problematiky masové společnosti, popkultury a zábavního průmyslu nakonec nahlédneme s T. Adornem a J. Baudrillardem.

Požadavky k udělení atestu:
Rozbor a interpretace textu v hodině
Písemný protokol z hodiny
Závěrečný test

Doporučená literatura:
H. Jonas, Princip odpovědnosti
Heidegger, Věda, technika a zamyšlení
J. Markoš, J. Kelemen, Berušky, andělé a stroje
J.Kelemen, Kybergolem
A. Weismann, Svět bez nás
R. Kolářský, O. Suša: Filosofie a současná krize
M. McLuhan, Jak rozumět médiím?
T. Adorno, Schéma masové kultury
A. Toffler, Third Wave
Donna Haraway, A Cyborg Manifesto
Lyotard, Postmoderní podmínka (a další texty)
The Blackwell Companion to philosophy of technology
Ray Kurzweil, Singularity is Near
J. Baudrillard, O svádění, Amerika, Dokonalý zločin, Rozhovory
A. Novák, Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger

Výuka:
1) Heidegger, Aristotelés a bytnost techniky
2) A. Gehlen a technika z hlediska antropologie
3) Medium is message
4) Třetí vlna A. Tofflera
5) Věda, technika, průmysl, armáda
6) Industrializace a postindustriální společnost
7) Masová společnost a popkultura
8) Technika, ekologie a etika
9) Simulakra a virtualita
10) Člověk, zvíře, stroj
11) Jaká nás čeká budoucnost?

Témata seminárních prací a doporučená literatura:

1) Vysvětli rozdíl mezi tradiční a moderní technikou u M. Heideggera
M. Heidegger, Věda, technika, zamyšlení, Oikoymenh 2004
A. Novák, Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga 2008

2) Jaký je vztah mezi technikou a lidskou přirozeností podle A. Gehlena?
A. Gehlen, Duch ve světě techniky, Svoboda 1972
David J. Levy, Politický řád – Filozofická antropologie, modernita a ideologická výzva, SLON 1993; především kapitola „Hranice antropologie a antropologický horizont“
B. Waldenfels, Znepokojivá zkušenost cizího, Oikoymenh 1998; kap. 10 – Dosah techniky

3) Vysvětli pojetí techniky jako extenze a jako poselství (message) u M. McLuhana
M. McLuhan, Jak rozumět médiím, Odeon 1991
McLuhan M, Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla,Jota 2000
CH. Horrocks, Marschall McLuhan a virtualita, Triton – Postmodernistická setkávání, 2002

4) Vysvětli teorii tří vln podle A. Tofflera?
A. a H. Toffler, Nová civilizace – Třetí vlna a její důsledky, Argo – Dokořán 2001
A. a H. Toffler, Válka a antiválka – Jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu, Argo – Dokořán 2002
A. Toffler, Šok z budoucnosti, Práce 1992

5) Jaké je postavení vědy v moderní společnosti?
F. Capra, Bod obratu – Věda, společnost a nová kultura, Maťa a Dharma Gaia 2002
Z. Neubauer, O sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání, Malvern 2004
P. Feyerabend, Rozprava proti metodě, Aurora 2001

6) Vysvětli vztah mezi moderní vědou a technikou (s důrazem na problém modernity)?
Anthony Giddens, Důsledky modernity. Praha: SLON, 1998
H. Arendt, Vita Activa, Oikoymenh
M. Heidegger, Věda, technika, zamyšlení, Oikoymenh 2004
A. Gehlen, Duch ve světě techniky, Svoboda 1972
M. Heidegger, Věda, technika, zamyšlení, Oikoymenh 2004
B. Latour, Nikdy sme neboli moderní, Kalligram 2003

7) Jaký je rozdíl mezi industriální a postindustriální společnost?
Toffler, A. a H. , Nová civilizace – Třetí vlna a její důsledky, Argo – Dokořán 2001
BELL, D. Kulturní rozpory kapitalismu. Sociologické nakladatelství, 1999
BERNARD, J. Úloha audiovizuální kultury v současné informační společnosti.

8) Jaké etické problémy s sebou přináší moderní technika?
R. Kolářský a O. Suše, Filosofie a současná ekologická krize, Filosofia1998
H. Jonas, Princip odpovědnosti, Oikoymenh 1997

9) Vysvětli Baudrillardovy pojmy simulakrum a virtuální
J. Baudrillard, Dokonalý zločin, Periplum 2001
M. Gane a M. Arnaud a S. Lotringer, Rozhovory s Baudrillardem, Votobia1997
J. Baudrillard, O svádění, Votobia 1996

10) Vize budoucnosti? Jak se promění současná civilizace?
Analogon – konec civilizace, č. 47/2006
N. Bostrom, The Future of Humanity, in The Blackwell Companion to Philosophy of technology, Blackwell Publishing 2009

11) Vysvětli pojem masové kultury podle Adorna a Horkheimera
Adorno-Horkheimer, Negativní dialektika, Oikoymenh 2009
Adorno-Horkheimer, Schéma masové kultury, Oikoymenh 2009
M. Hauser, Adorno: moderna a negativita, Filosofia 2005

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: